Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Työnantajille lomake sote-ammattihenkilöiden epäasianmukaisesta toiminnasta ilmoittamiseen

Työnantajille lomake sote-ammattihenkilöiden epäasianmukaisesta toiminnasta ilmoittamiseen

10.12.2021 09:30 / Uutinen

Valvira on julkaissut verkkosivuillaan lomakkeen, jolla työnantaja voi ilmoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön epäasianmukaisesta toiminnasta.

Työnantajalla on oikeus ilmoittaa valvontaviranomaiselle sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstä, jonka toiminta työnantajan arvion mukaan vaarantaa asiakas- tai potilasturvallisuuden. Työnantajan on kuitenkin ensin viipymättä puututtava ammattihenkilön epäasianmukaiseen ammatinharjoittamiseen omavalvonnallisin keinoin. Tarvittaessa työnantaja voi ohjata työntekijän työterveyshuoltoon, muokata hänen työtehtäviään tai tarjota hänelle täydennyskoulutusta potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi.  Mikäli työnantajan toimenpiteet eivät riitä tai työntekijä on esimerkiksi irtisanoutunut, on perusteltua tehdä ilmoitus valvontaviranomaiselle. Ensisijainen valvontaviranomainen on aluehallintovirasto.

Valviralle asian selvittely kuuluu, jos epäily koskee ammattihenkilön ammatillisen toimintakyvyn laskua, potilas- ja asiakasturvallisuutta vakavasti vaarantavaa ammatinharjoittamista tai ammattitaidottomuutta. Valvira arvioi ilmoituksen pohjalta tapauskohtaisesti, millaisiin selvityksiin ja mahdollisiin toimenpiteisiin on tarvetta. Valvira voi myös siirtää asian selvittämisen aluehallintovirastolle.

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Mervi Koivuniemi, 0295 209 461
Ryhmäpäällikkö Kirsi Liukkonen, 0295 209 428

Lisätietoa sosiaalihuollon ammattihenkilöä koskevista ilmoituksista (valvira.fi)

Lisätietoa terveydenhuollon ammattihenkilöä koskevista ilmoituksista (valvira.fi)