Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Työnantajan velvollisuus on tarkistaa työntekijän ammatinharjoittamisoikeus

Työnantajan velvollisuus on tarkistaa työntekijän ammatinharjoittamisoikeus

4.2.2016 09:23 / Uutinen

Työnantajien on varmistettava työntekijän oikeus toimia terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä tai tämän ammatinharjoittamisoikeus. Terveydenhuollon ammattihenkilön ammattipätevyyden voi tarkistaa Valviran ylläpitämästä julkisesta tietopalvelusta JulkiTerhikistä. Terveydenhuoltoalan opiskelijoista lääketieteen, hammaslääketieteen ja farmasian alan opiskelijat löytyvät JulkiTerhikistä siinä vaiheessa, kun heillä on oikeus toimia tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävässä.

Työnantajan on varmistettava opiskelijan edellytykset toimia tehtävässään

Työnantajan on varmistuttava siitä, että palkatulla terveydenhuollon opiskelijalla on edellytykset toimia tehtävässään. Työnantajan on määriteltävä etukäteen mm. opiskelijan tehtävät, vastuu ja toiminnan rajat sekä varmistettava, että opinnot on suoritettu hyväksytysti. Vaikka opiskelijan rekrytointi tapahtuisi henkilöstövuokrausyrityksen kautta, terveydenhuollon toimintayksikön on itse arvioitava edellä mainitut seikat.

Kaikki koulutuksen perusteella ammattinimikkeen saaneet eivät näy JulkiTerhikissä

Kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt eivät tarvitse Valviran hyväksyntää ammattinimikkeen käyttöön, vaan osa saa käyttää suojattua ammattinimikettä suoraan koulutuksen perusteella. Tällaisia ovat esimerkiksi Suomessa kouluttautuneet lähihoitajat. Heistä aivan kaikki eivät ole ilmoittaneet tietojaan Valviran rekisteriin, mutta he ovat siitä huolimatta terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Valviran verkkosivuilla on ohjeita ammattipätevyyden tarkistamisesta, opiskelijoiden oikeuksista sekä JulkiTerhikin käytöstä:

 

Lisätietoja:
Maarit Mikkonen, ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos
p. 0295 209 561
etunimi.sukunimi@valvira.fi