Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Työnantajan tulee varmistaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden pätevyys ja riittävä kielitaito

Työnantajan tulee varmistaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden pätevyys ja riittävä kielitaito

25.4.2018 10:23 / Uutinen

Työnantajan tulee varmistaa terveydenhuollon ammattihenkilön oikeus toimia tehtävässään henkilöstöä rekrytoidessaan. Terveydenhuollon ammattihenkilön ammattioikeuden voi tarkistaa Valviran ylläpitämästä julkisesta tietopalvelusta JulkiTerhikistä. Terhikistä löytyvät tiedot laillistetuista ja nimikesuojatuista terveydenhuollon ammattihenkilöistä sekä niistä lääketieteen, hammaslääketieteen ja farmasian opiskelijoista, jotka voivat tilapäisesti toimia terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä.

Terveydenhuollon ammattihenkilöksi valmistunut voi työskennellä 30 vuorokautta opiskelijaoikeuksin odottaessaan laillistamispäätöstä ja merkintää Terhikki-rekisteriin. Laillistusta kannattaa hakea välittömästi valmistumisen jälkeen, jotta työskentelyoikeus ei katkea. Suomesta valmistuvien terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattioikeushakemusten käsittelyaika on alle 30 vuorokautta, mikä mahdollistaa katkeamattoman työskentelyn.

Toisista EU-/ETA-maista valmistuneiden ammattioikeushakemusten käsittelyaika on 3–4 kuukautta

Sekä työnantajien että muista EU-/ETA-maista valmistuneiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden on hyvä huomata, että toisista EU-/ETA-maista valmistuneiden ammattioikeushakemusten käsittelyaika on 3–4 kuukautta. Käsittelyaika tulee EU-direktiivistä ja on siten jäsenvaltioissa sama. Suomessa käsittelyaika on kirjattu lakiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä saa työskennellä ainoastaan henkilö, jonka Valvira on laillistanut ja merkinnyt terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Toisesta EU-/ETA-maasta valmistuneen työskentelyoikeus voi siis katketa ammattioikeushakemuksen käsittelyn ajaksi. Valvira käsittelee hakemukset pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä, mutta muuttaa tarvittaessa käsittelyjärjestystä varmistaakseen potilasturvallisuuden tai potilaiden katkeamattoman hoitosuhteen.

Terveydenhuollon ammattihenkilöllä pitää olla hänen hoitamiensa tehtävien edellyttämä riittävä suullinen ja kirjallinen kielitaito. Valvira tarkistaa kansalaisuudesta riippumatta kielitaidon hakijoilta, joiden ammatillinen koulutus on suoritettu jollain muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä. Työnantajan velvollisuutena on lisäksi varmistaa, että kaikilla sen palveluksessa työskentelevillä terveydenhuollon ammattihenkilöillä on riittävä ammatillinen kielitaito.

Lue lisää:

Terveydenhuollon ammattioikeudet (valvira.fi)

Lääkärin tai hammaslääkärin tehtävissä tilapäisesti toimivien opiskelijoiden perehdytys toimii pääosin hyvin – Valviran kartoitus paljasti kuitenkin myös puutteita (3.3.2017)
 

Lisätietoja:

Maarit Mikkonen, ryhmäpäällikkö
puh. 0295 223 14

Jussi Holmalahti, johtaja
puh. 0295 209 500

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi