Nippu päätöksiä
Julkaisut ja määräykset

Sisältöjulkaisija

null Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten iänmääritystä koskevat tutkimukset; terveydenhuollon toimivalta ja terveystietojen salassapito

Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten iänmääritystä koskevat tutkimukset; terveydenhuollon toimivalta ja terveystietojen salassapito

20.9.2010 14:37

Vähemmistövaltuutettu on saanut tietää, että keskussairaaloiden suu- ja leukasairauksien osastoilta on oltu yhteydessä Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitokseen ja pyydetty potilaan iänmääritystä tilanteessa, jossa hammaslääkäri on antamansa hoidon yhteydessä arvioinut potilaan iän olevan muuta kuin miksi se on ilmoitettu.

Oikeuslääketieteellisen iän selvittämiseen voidaan ryhtyä vain Maahanmuuttoviraston pyynnöstä. Oleskelulupaa hakevan ulkomaalaisen tai perheenkokoajan iän selvittäminen edellyttää tutkittavan ja hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajan kirjallista suostumusta.

Päivitetty 17.1.2017

Valviran ohje 13/2010