Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Turun yliopistollisen keskussairaalan päivystysyksikön kehittämistoiminnan keskiössä on potilas

Turun yliopistollisen keskussairaalan päivystysyksikön kehittämistoiminnan keskiössä on potilas

21.3.2017 09:30 / Uutinen

Valvira ja Lounais-Suomen aluehallintovirasto tekivät tammikuussa ohjaus- ja arviointikäynnin Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) yhteispäivystykseen. Ohjaus- ja arviointikäynnillä arvioitiin yksikön toiminnan organisoimista, asiakas- ja potilasturvallisuutta ja toimintakäytäntöjä.

Potilaiden kehittämisehdotuksia kuunnellaan

Tyksin päivystysyksikössä akuuttilääketieteen osaaminen on korkeatasoista. Toiminta on organisoitu niin, että lääkärit voivat mm. siirtyä joustavasti työpisteestä toiseen. Suunnitelmat sosiaalipäivystyksen integroimisesta päivystysyksikköön ovat pitkällä ja vaikuttavat lupaavilta.

Yksikön kehittämistoiminnan keskiössä on potilas. Yksikössä toimii asiakasraati, jonka kehittämisehdotuksia on toteutettu esimerkiksi päivystystilojen suunnittelussa. Toiminnan asiakaskeskeisyyttä on myös vahvistettu henkilöstöä kouluttamalla. Henkilöstöä palkitaan potilaiden hyvistä kohtaamisista.

Hoidontarpeen ja -kiireellisyyden arvioinnin osuvuutta on seurattava

Ohjaus- ja arviointikäynnillä havaittiin myös kehittämiskohteita. Hoidontarpeen ja -kiireellisyyden arviointiprosessin (triage) kehittämiseksi yksikön triageohjeistusta tarkennetaan yksiselitteisemmäksi. Triageen koulutetaan ja perehdytetään hyvin, mutta triagen osuvuutta on myös syytä seurata järjestelmällisesti – tämä lisää potilasturvallisuutta.

Tyksin päivystysyksikössä vaaratapahtumailmoitukset (ns. HaiPro-ilmoitukset) käsitellään ja niiden mukaiset kehittämistoimet toteutetaan systemaattisesti. Yksikön omavalvonnan kehittämiseksi edelleen valvontaviranomaiset kannustavat keräämään kaikki eri potilasturvallisuustietolähteet (esim. potilasvakuutus- ja valvontaviranomaispäätökset sekä potilasasiamiehellä olevat tiedot) yhteen ja käsittelemään ne määrävälein kootusti koko henkilöstön kanssa.

Päivystystoiminnan valvonta on yksi vuosien 2016–2017 suunnitelmallisen sote-valvonnan painopisteistä. Valvira ja aluehallintovirastot toteuttavat vuoden 2017 aikana nelisenkymmentä yhteistä sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman toimeenpanoon liittyvää tilaisuutta.

Lue lisää:

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2016–2019

Seuraa valvontaohjelman toimeenpanoa Twitterissä: #sotevalo17

Lisätietoja Valvirassa:

Markus Henriksson, lääkintöneuvos, ryhmäpäällikkö
puh. 0295 209 401
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Lisätietoja Lounais-Suomen aluehallintovirastossa:

Hanna Lintula, ylitarkastaja
puh. 0295 018 088
etunimi.sukunimi(at)avi.fi