Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Tupakointitiloja koskevia uusia säännöksiä tulee voimaan 20.5.2018

Tupakointitiloja koskevia uusia säännöksiä tulee voimaan 20.5.2018

8.5.2018 09:46 / Uutinen

Vuoden 2016 tupakkalaki sisältää tupakointikieltoja ja -rajoituksia koskevaa sääntelyä, josta osa tulee voimaan 20. toukokuuta 2018 uuden lain siirtymäaikojen päätyttyä. Tupakointitilojen osalta tulee voimaan uutta sääntelyä, joka mm. laajentaa tupakointitilojen tekniset vaatimukset koskemaan kaikkea tupakointia julkisissa sisätiloissa.

Aiemmin tupakointikiellon piiriin kuuluvissa sisätiloissa, joissa tupakointi on sallittu vanhan tupakkalain nojalla, on voinut tietyin edellytyksin yhä sallia tupakoinnin tähän tarkoitukseen varatussa huoneessa tai huoneiston osassa. Siirtymäajan päätyttyä tupakkalain 74 §:ssä tarkoitetuissa julkisissa sisätiloissa ei saa tupakoida lukuun ottamatta tupakointitilaa, joka täyttää uuden tupakkalain mukaiset vaatimukset. Lisäksi 20.5.2018 jälkeen käyttöön otettavaksi hyväksytyissä uusissa rakennuksissa tupakointitilan poistoilmaa koskee erilliskanavoinnin vaatimus, joka on ravitsemisliikkeiden tupakointitilojen osalta ollut voimassa jo aiemmin. Poistoilma tulee tällöin kanavoida erilliskanavoinnilla rakennuksen vesikaton yläpuolelle.

Liitteenä olevassa tiedostossa käsitellään tupakointitiloja koskevia siirtymäsäännöksiä ja teknisiä vaatimuksia.

Lisätietoja:
Isabella Lencioni, lakimies
puh. 0295 209 358
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi