Nippu päätöksiä
Julkaisut ja määräykset

Sisältöjulkaisija

null Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden luvanvarainen vähittäismyynti

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden luvanvarainen vähittäismyynti

15.8.2016 10:36

Valviran ohje 13/2016

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden luvanvarainen vähittäismyynti (pdf)

Tupakkalain 1 §:n mukaan lain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen.

Tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä saa myydä tai muutoin luovuttaa vähittäin ainoastaan sellainen elinkeinonharjoittaja, jolla on myyntipaikan sijaintikunnan myöntämä vähittäismyyntilupa. Vähittäismyyntilupa on edellytys myös näiden tuotteiden hankinnalle tukkumyynnistä jälleenmyyntiä varten.

Tämä ohje on tarkoitettu oppaaksi ja apuvälineeksi kuntien tupakkalain valvonnasta vastaaville viranomaisille sekä elinkeinotoiminnassa tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä myyville elinkeinonharjoittajille vähittäismyyntiä koskevien säännösten noudattamisessa ja soveltamisessa. Ohjeessa on kunnan viranomaisille tarkoitettua ohjeistusta myyntilupahakemusten käsittelyssä huomioitavista seikoista myyntiluvan edellytysten täyttymisen arviointiin sekä vähittäismyynnin valvontatilanteisiin liittyen. Se sisältää myös ohjeet elinkeinonharjoittajille vähittäismyyntiluvan hakemisesta.

Ohje ei sisällä erillistä ohjeistusta tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynnistä. Siitä löytyy tietoa Valviran verkkosivustolta. Tässä ohjeessa kuitenkin käsitellään osittain niitä tupakkalain säännöksiä, jotka tulee huomioida myös tuotteiden tukkumyynnissä.