Nippu päätöksiä
Julkaisut ja määräykset

Sisältöjulkaisija

null Tupakkalaki ja vähittäismyynti internetkaupassa

Tupakkalaki ja vähittäismyynti internetkaupassa

17.7.2017 12:44

Valviran ohje 8/2017

Tupakkalaki ja vähittäismyynti internetkaupassa (pdf)

Tupakkalain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen.

Tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden etämyynti (ml. internetmyynti) kuluttajalle on kokonaan kielletty. Sähkösavukkeiden määritelmästä seuraa, että etämyyntikielto koskee myös sähkösavukkeiden osia, kuten esimerkiksi varaosia.

Etämyyntikielto koskee niin rajat ylittävää, ulkomailta tapahtuvaa etämyyntiä kuin Suomessa tapahtuvaa etämyyntiä. Tupakkalain alaisten tuotteiden vähittäismyynti internetissä on näin ollen mahdollista ainoastaan tupakointivälineiden, tupakkajäljitelmien, osan tupakanvastikkeiden, poltettavaksi tarkoitettujen kasviperäisten tuotteiden ja nikotiinittomien sähkösavukenesteiden osalta. Näidenkin tuotteiden internetmyynti on kuitenkin erittäin tiukasti säännelty, minkä vuoksi tuotteiden myyminen avoimilta verkkosivuilta ei ole mahdollista. Myyjän on myös varmistuttava siitä, että muitakin kuin myyntiä koskevia tupakkalain säännöksiä noudatetaan. Tällaisia ovat esimerkiksi tuotteiden ominaisuuksia ja vähittäismyyntipakkauksia koskevat säännökset.

Internetsivusto, jolla myydään sellaisia tupakkalaissa tarkoitettuja tuotteita, joita etämyyntikielto ei koske, ei saa rikkoa tupakkalain markkinointikieltoa. Kaikki myynninedistäminen on kiellettyä myös internetissä. Tämä tarkoittaa käytännössä, että muun muassa tuotteiden tuotenimien, kuvien ja muun tuotetiedon liittäminen avoimelle internetsivustolle on tupakkalain vastaista markkinointia. Tietoja myynnissä olevista tuotteista voi antaa ainoastaan tupakkalaissa säädetyn luettelon avulla. Kyseinen luettelo saa olla nähtävissä ainoastaan kirjautumisen takana ja sen sisältö ja ulkomuoto on tarkkaan säännelty.

Tupakkatuotteen, tupakan vastikkeen, tupakointivälineen, sähkösavukkeen ja nikotiininesteen myyjän on voitava jatkuvasti valvoa ostotilannetta. Tästä johtuen tupakkalaissa mainittujen tuotteiden internetmyynti on mahdollista ainoastaan silloin, kun tuotteiden myyjä toimittaa itse tuotteet asiakkaalle. Tuotteiden toimitusta ei saa järjestää ulkopuolisen, kuten esimerkiksi postin tai kuljetusliikkeen, kautta.

Myös internetkaupassa on voitava varmistua siitä, että tupakkalain alaisten tuotteiden ostaja ei ole alaikäinen. Käytännössä ostajan täysi-ikäisyys voidaan todentaa käyttämällä internetkaupassa vahvaa sähköistä tunnistamista, kuten verkkopankkitunnuksia.

Etämyyntikieltoa täydentää säännös, joka kieltää tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden maahantuonnin etäviestintä käyttäen.  Tämä tarkoittaa käytännössä, että näiden tuotteiden ostaminen esimerkiksi internetkaupassa on kuluttajalta kielletty.

Lisätietoja ohjeesta voi tiedustella puhelimitse puh. 0295 209 111 (vaihde) tai sähköpostitse tupakka@valvira.fi