Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Tupakkalain valvontaohjelmalla edistetään omavalvontaa ja yhteistyötä ja ehkäistään tupakkatuotteiden laitonta kauppaa

Tupakkalain valvontaohjelmalla edistetään omavalvontaa ja yhteistyötä ja ehkäistään tupakkatuotteiden laitonta kauppaa

9.9.2019 11:34 / Uutinen

Valvira on julkaissut tupakkalain valtakunnallisen valvontaohjelman vuosille 2020–2024. Valvontaohjelman painopisteitä vuosina 2020–2024 ovat toiminnanharjoittajien omavalvonnan tukeminen, yhteistyö ehkäisevän päihdetyön kanssa sekä laittoman kaupan ehkäisy ja viranomaisten välinen yhteistyö. Painopisteillä edistetään tupakkalain ja tupakkapolitiikan tavoitteiden toteutumista.

Omavalvonnan tuki parantaa toiminnanharjoittajan omavalvonnan laatua, lisää valvonnan näkyvyyttä ja vaikuttavuutta sekä edistää riskinarviointia. Ehkäisevän päihdetyön kanssa tehtävällä yhteistyöllä toteutetaan sekä tupakkalain että ehkäisevän päihdetyön tavoitteita. Savukkeiden ja kääretupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkauksiin tulevilla uusilla pakollisilla turvaominaisuusmerkinnöillä ja jäljitettävyysjärjestelmän mukaisella yksilöllisellä tunnisteella pystytään varmistumaan tupakkatuotteen aitoudesta sekä jäljittämään tuote valmistuksesta vähittäismyyntiin. Myynnin valvonnassa kiinnitetään siksi erityistä huomioita vähittäismyyntipakkausten uusiin, pakollisiin merkintöihin, viranomaisyhteistyön toimintatapojen kehittämiseen ja niiden vakiinnuttamiseen sekä yhteistyön toimivuuteen.

Valvontaohjelmalla ohjataan kuntien valvontaa tavoitteena yhtenäistää valvontakäytäntöjä ja saattaa toiminnanharjoittajat samanarvoiseen asemaan. Tavoitteena on myös auttaa kohdistamaan tehokkaasti kuntien rajalliset valvontaresurssit. Valvontaohjelmassa on otettu huomioon ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisessa valvontaohjelmassa asetetut ympäristöterveydenhuollon tavoitteet yhtenäisestä ja yhteistyöhön perustuvasta valvonnasta.

Lue lisää

Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma vuosille 2020–2024

Terveydensuojelun valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2020–2024

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2020–2024

Lisätietoja:

Isabella Lencioni, ylitarkastaja, puh. 0295 209 358

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi