Nippu päätöksiä
Julkaisut ja määräykset

Sisältöjulkaisija

null Tupakkalain alaisten tuotteiden esilläpitokielto

Tupakkalain alaisten tuotteiden esilläpitokielto

19.8.2016 14:42

Valviran ohje 14/2016

Tupakkalain alaisten tuotteiden esilläpitokielto (pdf)

Esilläpitokielto koskee kaikkia niitä vähittäismyyntipaikkoja, joissa harjoitetaan tupakkatuotteiden, tupakointivälineiden, tupakan vastikkeiden, tupakkajäljitelmien, sähkösavukkeiden tai nikotiininesteiden vähittäismyyntiä.

Tuotteet ja niiden tavaramerkit saavat kuitenkin olla esillä sellaisessa erillisellä sisäänkäynnillä varustetussa myyntipaikassa, jossa myydään lähes yksinomaan tupakkalaissa tarkoitettuja tuotteita, jos tuotteita ja niiden tavaramerkkejä ei voida nähdä myyntipaikan ulkopuolelta (nk. erikoisliike).

Esilläpitokielto ei koske sellaisia tupakointivälineitä ja tupakkajäljitelmiä, joissa ei ole tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, sähkösavukkeiden tai nikotiininesteiden tavaramerkkejä.

Myynnissä olevista esilläpitokiellon alaisista tuotteista voidaan laatia

  • tuotteiden kuvat sisältävä painettu kuvasto ja/tai
  • yksinkertainen tuotelistauksen sisältävä painettu luettelo.

Kuvastoa ei voida luettelon tapaan luovuttaa asiakkaalle mukaan vietäväksi. Kuvasto ja luettelo eivät voi olla myyntipaikassa esillä siten, että asiakas voi itse ottaa ne ja tutustua niihin. Kuvaston ja luettelon sisällön ja ulkoasun on vastattava sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyynnistä (593/2016, jäljempänä vähittäismyyntiasetus) vaatimuksia.

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynnistä ei lähtökohtaisesti saa ilmoittaa muutoin kuin pitämällä vähittäismyyntilupa tupakkalain 47 §:n mukaisesti ja vähittäismyyntiasetuksen 2 §:n mukainen myyntikieltoilmoitus tupakkalain 53 §:n mukaisesti asiakkaiden nähtävillä myyntipaikan jokaisessa myyntipisteessä. Tupakan vastikkeiden ja sähkösavukkeiden myynti voidaan vastaavasti ilmoittaa pitämällä myyntikieltoilmoitus asiakkaiden hyvin havaittavissa kaikissa myyntipisteissä.