Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Toimivaa EU-tiedonvaihtoa ammattihenkilöiden oikeuksista ja pätevyyksistä

Toimivaa EU-tiedonvaihtoa ammattihenkilöiden oikeuksista ja pätevyyksistä

Kaisa Saukko 27.7.2021 / päivitetty 27.7.2021 09:45

Valvira tekee ammattioikeusasioissa päivittäistä yhteistyötä muiden EU-maiden kanssa. Ennen Suomeen sijoittumistaan ulkomailta tulevien ammattihenkilöiden täytyy hakea Valviralta ammatinharjoittamisoikeus maahamme. Käytännössä se tarkoittaa muun muassa sitä, että Valvirassa varmistamme, että henkilöllä on asianmukaiset ammattioikeudet ja ammatillinen pätevyys, jotta asiakas- ja potilasturvallisuus eivät vaarantuisi. Tämä edellyttää toimivaa ja luotettavaa tiedonvaihtoa eri maiden viranomaisten kesken. Suomeen tulee vuosittain noin 1000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöä työskentelemään muista EU-maista, ja vastaavasti suomalaisia ammattihenkilöitä muuttaa muualle Eurooppaan.

Järjestelmä varoittaa väärennetyistä tutkintotodistuksista

Valviralla on päivittäisessä käytössään EU:n sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä Internal Market Information System (IMI), jonka avulla kansalliset, alueelliset ja paikallisviranomaiset voivat viestiä vaivattomasti muiden maiden viranomaisten kanssa ympäri Eurooppaa. Valvirassa IMIä käytetään erityisesti ammattipätevyysdirektiiviin liittyvissä tehtävissä.  Ammattipätevyysdirektiivi (eur-lex.europa.eu) sisältää säännöt, joiden mukaisesti EU- tai ETA-kansalaisen toisessa jäsenmaassa hankkima ammattipätevyys voidaan hyväksyä. IMIn kautta Valvira esittää ammattipätevyyteen liittyvät tiedustelut toisten maiden viranomaisille ja vastaa Valviralle osoitettuihin tiedusteluihin. Tyypillisin tietopyyntö on selvittää, onko Suomeen tulevan ammattihenkilön oikeutta harjoittaa ammattiaan rajoitettu tai onko hänen ammattioikeutensa kokonaan poistettu toisessa jäsenvaltiossa siellä. Tavoitteena on varmistaa, että henkilö ei siirtyisi toiseen maahan sellaisilla oikeuksilla, jotka häneltä on ammatinharjoittamisessa tapahtuneiden virheiden vuoksi poistettu toisessa EU-maassa. Järjestelmään on viety myös ilmoitukset ja varoitukset väärennetyistä tutkintotodistuksista. Varoitusten avulla pyritään estämään väärentäjien liikkuminen EU:n alueella ja takaamaan, että terveydenhuollon ammattihenkilö on suorittanut tarvittavan koulutuksen.

IMIssä viranomaiset käsittelevät myös eurooppalaiset ammattikorttihakemukset. Eurooppalainen ammattikortti (valvira.fi) (European Professional Card, EPC) on sähköinen todistus, jonka tarkoituksena on helpottaa ammattipätevyyden tunnustamista ja siten ammatinharjoittamisoikeuden saamista toisessa EU-jäsenvaltiossa. Valviralla on ollut eurooppalaiseen ammattikorttiin liittyviä tehtäviä vuodesta 2016 lähtien. Korttia voivat toistaiseksi hyödyntää sairaanhoitajat, proviisorit ja fysioterapeutit. Eniten sitä hyödyntävät sairaanhoitajat. Vuonna 2020 Valvirassa käsiteltiin 21 eurooppalaista ammattikorttia koskevaa hakemusta (19 vuonna 2019 ja 20 vuonna 2018). Vuoden 2021 aikana IMIin on tulossa myös säänneltyjen ammattien tietokanta.

Ammattioikeuksia hakevan työ helpottuu

Käytännössä IMI on suojattu verkkosovellus, jonka avulla tietystä alasta vastaava toisen maan viranomainen löytyy helposti, ja viestien vaihto sujuu nopeasti ja tietoturvallisesti. Vaivattomuutta lisäävät valmiit vakiolomakkeet ja kysymys- ja vastaussarjat, jotka on käännetty kaikille EU:n virallisille kielille. Suomalainen virkamies voi valita suomenkieliset kysymykset ja lähettää ne tietopyynnössä vaikkapa Italian viranomaiselle. Italiassa viranomainen lukee ne omalla kielellään ja valitsee sopivat italiankieliset vastaukset. Suomalaisviranomainen saa vastaukset suomenkielisinä. Tietopyyntöihin ja vastauksiin voi lisätä myös vapaamuotoisia kommentteja, jotka järjestelmä kääntää konekäännöspalvelulla. Käännöstoiminto nopeuttaa tietojen vaihtoa merkittävästi, koska usein yhteistä kieltä ei ole käytössä. Ammattioikeuksia hakevalle tämä kaikki tarkoittaa vaivattomuutta, kun viranomaiset keskustelevat keskenään hakijan koulutukseen tai ammattipätevyyteen sovellettavista direktiivin säädöksistä, joten hakijan ei tarvitse toimittaa kyseisiä asiakirjoja tai käännättää niitä.

Järjestelmä on käytössä EU-maissa, Norjassa, Islannissa ja Liechtensteinissa. Kaikkiaan IMIssä on yli 12 000 rekisteröityä viranomaista, 18:lla eri lainsäädäntöalalla ja yli 60:llä eri yhteistyöalueella. Suomesta IMIin on rekisteröity 74 viranomaisorganisaatiota ja yli 200 käyttäjää. Valvirassa järjestelmää on mahdollisuus käyttää myös tupakka- ja alkoholiasioissa.

Suomessa toimii yksi kansallinen IMI-koordinaattori, joka työskentelee Kilpailu- ja kuluttajavirastossa. Hän toimii Suomen yhteyshenkilönä muiden IMI-käyttäjien ja Euroopan komission kanssa, antaa tukea käyttäjille sekä huolehtii siitä, että järjestelmä toimii moitteettomasti ja että viranomaiset vastaavat tietopyyntöihin asianmukaisesti ja määräajan kuluessa.

Lisätietoa IMIstä (ec.europa-eu)

Kaisa Saukko

Kaisa Saukko

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.