Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Toimitilojen epäasianmukaisuus heijastuu asiakkaiden oikeuksien toteutumiseen ja työn kuormittavuuteen Kirkkonummella

Toimitilojen epäasianmukaisuus heijastuu asiakkaiden oikeuksien toteutumiseen ja työn kuormittavuuteen Kirkkonummella

22.1.2018 11:00 / Uutinen

Sosiaalityöntekijöiden heikko saatavuus, peruspalvelun riittämätön resursointi ja työtilojen epäasianmukaisuus asettavat haasteita lastensuojelun määräaikojen noudattamiselle Kirkkonummella. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on havainnut vastaavan tilanteen muissakin toimialueensa kunnissa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Valvira tekivät ohjaus- ja arviointikäynnin Kirkkonummen kuntaan joulukuussa 2017, sillä lastensuojelupalvelun saatavuudessa ja määräajoissa oli ilmennyt pitkään kestäneitä ongelmia. Aluehallintovirasto on huomauttanut kuntaa viimeisten kolmen vuoden aikana useamman kerran lakisääteisten määräaikojen ylittämisestä.

Kirkkonummen lastensuojelun resurssit ovat olleet niukat, ja rekrytoinnissa on ollut vaikeuksia. Kunta on aiemmin onnistunut rekrytoimaan osaavia ja kokeneita sosiaalityöntekijöitä, mutta viimeisten vuosien aikana tilanne on heikentynyt. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä ovat erityisesti kuormittaneet edellisvuodesta kaksinkertaistuneet kiireelliset sijoitukset sekä uudempana ongelmana epätarkoituksenmukaiset työskentelyolosuhteet, jotka johtuvat työpaikan sisäilmaongelmista: Työtiloja on jouduttu toistamiseen vaihtamaan, eivätkä tilat ole vastanneet vaativan asiakastyön vaatimuksia. Tilojen remontoinnin aikataulu oli vuonna 2017 edelleen viivästymässä.

Kunta on ryhtynyt toimenpiteisiin lastensuojelu- ja perhepalvelujen lainmukaistamiseksi

Jotta Kirkkonummella voidaan turvata lastensuojelupalveluiden oikea-aikainen saatavuus, on vuoden 2018 talousarvioon sisällytetty kuusi uutta virkaa lastensuojeluun ja perhepalveluihin. Tämän lisäksi vuonna 2017 kuntaan palkattiin määräaikaisia työntekijöitä. Kunta on myös ryhtynyt etsimään lastensuojelun työntekijöille sopivampia tiloja vuokraamismenettelyn kautta. Kunnassa satsataan kuluvana vuonna muutoinkin merkittävästi lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin, kun näihin palveluihin perustetaan viisi uutta virkaa. Ensi vuodelle on niin ikään varaus kahdesta uudesta virasta.

Lastensuojelun määräaikojen valvonta oli yksi vuosien 2016–2017 suunnitelmallisen sote-valvonnan painopisteistä. Voit seurata Valviran ja aluehallintovirastojen yhteisen sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman toimeenpanoa sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #sotevalo18.

Lisätietoja:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Marja-Leena Stenroos
sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja
p. 0295 016 206
etunimi.sukunimi(at)avi.fi

Valvira
Marita Raassina
ylitarkastaja
p. 0295 209 333
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Kirkkonummen kunta
Sirkku Pekkarinen-Keto
sosiaalityön päällikkö
p. 040 756 1411
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi