Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Toimintaympäristössä tapahtuu

Toimintaympäristössä tapahtuu

Marja-Liisa Partanen 28.3.2014 / päivitetty 21.4.2015 14:41

Toimintaympäristön nopeat ja merkittävät muutokset, kestävyysvaje, heikentynyt talouskehitys, sosiaali- ja terveydenhuollon isot lainsäädäntöhankkeet ja tarve uudistaa hallintoa ovat olleet leimaa antavia menneelle vuodelle. Taloudellinen niukkuus vaikuttaa monella alueella. Se näkyy yleensä valvontaviranomaisten lisääntyvinä tehtävinä, mutta myös suoraan valvontaviranomaisten käytettävissä olevissa resursseissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä selkeyttää valvontaa

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan kannalta on tärkeää, että maassa on selkeä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä. Vajaa viikko sitten saavutettu yhteisymmärrys sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta suuntaa pitkälle tulevaisuuteen. Kysymyksessä on rohkea, iso uudistus, joka on välttämätön.

Ennen kaikkea uudistus koituu asiakkaiden ja potilaiden hyväksi, kun uudistuksen tavoitteena on turvata suomalaisten keskeiset hyvinvointipalvelut sekä ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta tärkeä palveluketjujen saumaton ja integroitu kokonaisuus.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on viidellä alueella, jotka rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalle selkeänä hallintomallinaan kuntayhtymä. Kunnat ovat myös jatkossa mukana palvelujen tuottamisessa. Malli antaa selkeän pohjan myös valvonnalle.

Sähköisen asioinnin kehittäminen parantaa palveluamme

Täsmensimme vajaa vuosi sitten strategiaamme. Analysoimme toimintaympäristön muutokset ja terävöitimme strategisia linjauksiamme. Valviraan kohdistuvat odotukset ovat lisääntyneet ja tulleet monimuotoisemmiksi. Meillä on oltava kykyä vastata uusiin haasteisiin entistä joustavammin ja nopeammin. Tarvitsemme myös uudenlaisia työmenetelmiä ja -välineitä.

Strategisessa toimintasuunnitelmassamme, jonka laadimme varmistamaan strategisten tavoitteiden toteuttamista, painotamme muun muassa omavalvonnan ensisijaisuutta ja riskinarviointiin perustuvaa valvontaa viraston kaikilla toimialoilla sekä tietojärjestelmien merkittävää kehittämistä.

Valvira aloitti vuonna 2012 Terveydenhuollon ammattihenkilörekisterin (Terhikki-rekisteri) kokonaisuudistuksen. Viime vuonna laajensimme hankkeen kattamaan Valviran sähköisen hallinnon kehittämisen. Tarkoituksenamme on rakentaa tekniset ratkaisut ja prosessit sähköiselle asioinnille ja sähköiselle asiankäsittelylle kaikkiin Valviran toimintaprosesseihin ja palveluihin. Tällä parannamme merkittävästi Valviran palvelukykyä. Sähköisen hallinnon kehittämisen hyödyt eivät tule pelkästään Valviralle, vaan useat yhteiskunnan lohkot hyötyvät uudistuksesta sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Tietovarannot palvelemaan valvontaa

Olemassa olevat tietovarannot on tarpeellista saada käyttöön nykyistä paremmin. Olemme kehittäneet sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonkeruuta yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Jotta valvontaa voidaan aidosti kohdentaa riskiperusteisesti, tietoperustan pitää olla kunnossa. Tiedon jalostaminen valvonnan käyttöön soveltuvaksi vaatii meiltä edelleen ponnistuksia. Valviran on välttämätöntä kehittää valvontatoimien seurantajärjestelmiä ja valvonnan vaikuttavuuden arviointia. Olemme ryhtyneet entistä systemaattisemmin keräämään ja analysoimaan tietoa valvonnan yhteydessä tehdyistä havainnoista ja ilmiöistä.

Olemme nostaneet entistä enemmän valvonnassa tehtyjä havaintoja esille myös verkkouutisissamme, josta ne ovat levinneet tehokkaasti julkiseen keskusteluun, eri toimijoiden ja päättäjien tietoisuuteen ja koko väestön tietoon. Kerromme jatkossa valvonnassa tehdyistä havainnoista myös Valviran uutiskirjeissä sekä ensi syyskuussa järjestettävillä Kuntamarkkinoilla.

Marja-Liisa Partanen

Valviran ylijohtaja