Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Toimintayksiköiden on tärkeää varmistaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden pätevyys

Toimintayksiköiden on tärkeää varmistaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden pätevyys

11.4.2016 17:04 / Uutinen

Yle tarttui tärkeään asiaan joitakin virheellisyyksiä* sisältäneessä, venäläis- ja virolaislääkäreiden ammatinharjoittamisoikeuksiin keskittyneessä jutussaan: on erittäin tärkeää, että työnantajat muistavat varmistaa jokaisen terveydenhuollon ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeuden henkilöstöä rekrytoidessaan. Terveydenhuollon ammattihenkilön ammattipätevyyden voi tarkistaa Valviran ylläpitämästä julkisesta tietopalvelusta JulkiTerhikistä. Valvira on nostanut asiaa toistuvasti esiin mm. verkkosivuillaan ja lukuisissa yhteistyöverkostoissa ja koulutustilaisuuksissa.

EU- ja kotimainen lainsäädäntö muodostaa pohjan ammatinharjoittamisoikeuksien myöntämiselle. Terveydenhuollon ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisprosessiin ja siihen liittyvään lainsäädäntöön on tehty useita uudistuksia ns. valelääkärikohun johdosta vuoden 2011 jälkeen. Uudistusten myötä tutkintojen oikeellisuus pystytään varmistamaan entistä luotettavammin.

Valvontaviranomaisen havaintojen perusteella toimintayksiköiden omavalvonta on parantunut ja herkkyys tehdä perusteltuja ilmoituksia lääkäreihin liittyvistä ammattitaitoepäilyistä silloin, kun omavalvonta ei riitä, on lisääntynyt. Maahanmuuttajalääkärit ovat Suomelle lähtökohtaisesti voimavara, eivät ongelma.
 

Lisätietoja:

Jussi Holmalahti, johtaja
puh. 0295 209 500

Markus Henriksson, ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos
puh. 0295 209 401

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi
 

*Ylen jutussa annettiin ymmärtää, ettei Valvira ole perehtynyt satojen Suomessa ammatinharjoittamisoikeuden saaneiden, Venäjällä tutkintonsa suorittaneiden lääkäreiden taustatietoihin. Tämä ei pidä paikkaansa. Valvira on tarkasti tutkinut jokaisen yksittäisen tapauksen ja tietää, mihin päätökset perustuvat.