Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi -ohjeilla edistetään kuntien valmiutta

Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi -ohjeilla edistetään kuntien valmiutta

18.4.2016 09:55 / Uutinen

Kuntien on toimittava silloin, kun talousvesi uhkaa saastua tai on saastunut esim. tautia aiheuttavilla mikrobeilla, haitallisilla aineilla, radioaktiivisilla aineilla tai sinilevillä ja niiden tuottamilla toksiineilla. Valviran ohjeissa toimintatavoista talousveden laadun turvaamiseksi esitetään erityisesti kunnille käytännönläheisiä toimintatapoja talousveden laatua uhkaavissa häiriötilanteissa ja tilanteissa, joissa talousvesi on saastunut.

Ohjeissa kuvataan myös viranomaisten, talousvettä toimittavien laitosten ja kolmannen sektorin (mm. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu ja Suomen Punainen Risti) välistä yhteistoimintaa  erilaisissa häiriötilanteissa. Valviran ohjeita käytetään hyödyksi laadittaessa kunnan terveydensuojeluviranomaisen erityistilannesuunnitelma talousveden laadun turvaamiseksi. Ohjeita voidaan hyödyntää myös vesihuoltolaitosten varautumisessa sekä eri viranomaisten yhteistoimintaa kehitettäessä.

Ohjeissa esitetään hyviksi havaittuja käytäntöjä, kuten esimerkiksi Ympäristöterveydenhuolto Pirtevan laatimat ohjeet veden käyttöohjeista keittokehotuksen ajalle ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen kysymykset talousveden laadun häiriöstä ilmoittavalle kansalaiselle. Ohjeiden liitteissä on kerrottu tiivistetysti mm. suolistoperäistä saastumista osoittavista ja vesivälitteisiä epidemioita aiheuttavista mikrobeista, niiden lähteistä ja terveysvaikutuksista.

Talousveden häiriötilanteiden viestintää ja vaaratiedottamista on käsitelty ohjeessa Viestintä, joka sisältää 5 eri tiedotemallia useille eri kielille käännettyinä ja mallin vaaratiedotteen tekstistä. Ohjeissa on linkkejä muihin oppaisiin ja ohjeisiin sekä tiedot aihetta syvemmin käsittelevästä kirjallisuudesta.  

Valvira laati ohjeet yhteistyössä talousveden erityistilanneohjeistuksen tarkistamista varten asetetun Talousveden toimenpideohjelma – Water Safety Plan (WSP)-valmiussuunnittelutyöryhmän asiantuntijoiden kanssa. Työryhmä kuuli  kokouksissaan monien erityisalojen asiantuntijoita. Valvira kiittää kaikkia työhön osallistuneita tahoja.  

Lisätietoja:

Jaana Kilponen, ylitarkastaja
puh. 0295 209 621
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi

Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi. Tautia aiheuttavat mikrobit (pdf)
Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi. Radioaktiiviset aineet (pdf)
Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi. Sinilevät ja niiden tuottamat toksiinit (pdf)
Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi. Viestintä (pdf)