Nippu päätöksiä
Julkaisut ja määräykset

Sisältöjulkaisija

null Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi

Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi

15.4.2016 13:53

Toimintatavat talousveden turvaamiseksi, päätös (pdf)

Valviran ohje 3/2016
Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi – Tautia aiheuttavat mikrobit (pdf)

Ohjeessa esitetään toimintatapoja kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ja talousvettä toimittavalle laitokselle tilanteessa, jossa talousveteen epäillään tai siihen on päässyt tautia aiheuttavia mikrobeja. Ohjeen liitteenä 1 on taulukko suolistoperäistä saastumista osoittavista mikrobeista ja vesivälitteisiä epidemioita aiheuttaneista mikrobeista ja liitteenä 2 talousveden käyttöohjeita keittokehotuksen ajalle.

Valviran ohje 5/2017
Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi - Haitalliset aineet (pdf)
Talousveden saastuminen haitallisilla aineilla on paljon harvinaisempaa kuin saastuminen tautia aiheuttavilla mikrobeilla. Haitalliset aineet voivat kulkeutua talousveteen esim. pohjaveden muodostumisalueilta, pintavesilaitoksen raakavesilähteen valuma-alueelta, vedenottamon, vedenkäsittelylaitteistojen ja jakeluverkostojen kautta sekä niiden rikkoutumisen seurauksena, eri laatuista vettä sisältävien virheellisten putkiliitosten kautta, talousveden kanssa kosketuksissa olevista materiaaleista tai vedenkäsittelykemikaalien epäpuhtauksista.
(Ohjeen liite 1 julkaistaan myöhemmin)

Valviran ohje 4/2016
Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi – Radioaktiiviset aineet (pdf)

Ohjeessa esitetään säteilyvaaratilanteen varhaisvaiheessa ja jälkivaiheessa tehtäviä suojelutoimia talousveden laadun turvaamiseksi. Suojelutoimien tavoitteena on varmistaa, että väestön altistus radioaktiivisille aineille talousvedestä jää mahdollisimman pieneksi.

Valviran ohje 5/2016
Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi - Sinilevät ja niiden tuottamat toksiinit (pdf)

Ohjeessa esitetään toimenpiderajoja ja toimintatapoja kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ja talousvettä toimittavalle laitokselle tilanteessa, jossa raakavettä otetaan sinileväisestä vesistöstä.  Ohjeessa on kerrottu, milloin veden käyttäjille on tiedotettava sinilevistä ja niiden tuottamista toksiineista, toksiinien vaikutuksesta terveyteen, käyttörajoituksista ja varavedenjakelusta.

Valviran ohje 6/2016
Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi – Viestintä (pdf)

Ohjeessa esitetään viestintäsuunnitelma, erikseen tiedotettavat tahot sekä tiedottaminen häiriötilanteessa. Ohjeessa on kerrottu käytännönläheisesti puhelinneuvonnasta, haastattelun antamisesta ja tiedotustilaisuuden järjestämisestä. Ohjeessa on annettu esimerkki vaaratiedotteesta ja esitetty tiedotemalleja mikrobiologisen saastumisen ajalle useilla eri kielillä käännettynä.

Liitteet, tiedotemallit:

Liite 1. Tiedotemalli keittokehotuksesta (Word)
Liite 2. Tiedotemalleja suomeksi (Word)
Liite 3. Tiedotemalleja ruotsiksi (Word)
Liite 4. Tiedotemalleja englanniksi (Word)
Liite 5. Tiedotemalleja viroksi (Word)
Liite 6. Tiedotemalleja venäjäksi (Word)
Liite 7. Tiedotemalleja arabiaksi (Word)
Liite 8. Tiedotemalleja somaliksi (Word)
Liite 9. Tiedotemalleja kurdiksi (Word)
Liite 10. Tiedotemalleja turkiksi (Word)
Liite 11. Tiedotemalleja dariksi (Word)
Liite 12. Tiedotemalleja farsiksi (Word)
Liite 13. Tiedotemalleja thaiksi (Word)
Liite 14. Tiedotemalleja latviaksi (Word)
Liite 15. Tiedotemalleja ranskaksi (Word)
Liite 16. Tiedotemalleja puolaksi (Word)
Liite 17. Tiedotemalleja pohjoissaameksi (Word)
Liite 18. Tiedotemalleja inarinsaameksi (Word)
Liite 19. Tiedotemalleja koltansaameksi (Word)
Liite 20. Tiedotemalleja norjaksi (Word)

Lisätietoja:

Jaana Kilponen
ylitarkastaja
puh. 0295 209 621