Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Toimintansa lopettaneiden palveluntuottajien potilasasiakirjat arkistoidaan nyt Kelaan

Toimintansa lopettaneiden palveluntuottajien potilasasiakirjat arkistoidaan nyt Kelaan

25.4.2019 14:00 / Uutinen

Palveluntuottajien tulee säilyttää potilasasiakirjoja potilasasiakirja-asetuksessa säädettyjen säilytysaikojen mukaisesti, myös toiminnan lopettamisen jälkeen. Paperisten potilasasiakirjojen asianmukaisessa säilyttämisessä on ollut ongelmia toiminnan loppuessa erityisesti itsenäisten ammatinharjoittajien kohdalla. Tähän on nyt saatu ratkaisu Kelan arkistointipalvelun kautta.

Viime vuonna sosiaali- ja terveysministeriön kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti yksityisen sektorin toimintansa lopettaneiden palveluntuottajien paperiasiakirjojen arkistointi käynnistyi Kelassa tämän vuoden alusta. Kiinnostus on ollut erittäin suurta ja arvioitu vastaanotettavien asiakirjojen määrä on ollut todella iso. Aineistoja on otettu vastaan Kelan Helsingin päätoimitalon lisäksi Kuopion, Tampereen ja Oulun palvelupisteissä. Toukokuun aikana vastaanotto käynnistyy näiden lisäksi Turussa, Lahdessa ja Jyväskylässä. Myös aineistojen järjestäminen Kelan päätoimitalon arkistossa on aloitettu.

Arkistointipalvelu edellyttää kirjallisen sopimuksen tekoa ennen aineistojen siirtoa. Sopimuksia on tehty ja aineistoja siirretty tähän mennessä noin 40:ltä pieneltä toimijalta ja aineistojen koot vaihtelevat suuresti. Yhden toimijan aineistossa on keskimäärin 400-500 potilaan paperit.

Arkistointipalvelun pysyvä infosivu on julkaistu kela.fi –sivustolla Tietoa Kelasta –osiossa. Linkki sivulle:
https://www.kela.fi/paperisten-potilasasiakirjojen-arkistointipalvelu

Mahdolliset kyselyt ko. aineistojen arkistoinnista Kelassa tulee tehdä ensisijaisesti sähköpostiosoitteeseen toimintansa.lopettaneet@kela.fi

Mikäli yhteydenotto sähköpostin kautta ei onnistu, voi asiasta soittaa Kelaan puh. 020 634 1475.