Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Toimeksiantosuhteisen perhehoidon ohjaus- ja neuvontapalvelut valvontaviranomaisten rekisteriin

Toimeksiantosuhteisen perhehoidon ohjaus- ja neuvontapalvelut valvontaviranomaisten rekisteriin

4.3.2022 09:00 / Uutinen

Yksityisen palveluntuottajan tuottama toimeksiantosuhteinen perhehoidon tukipalvelu katsotaan jatkossa yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukaiseksi ilmoituksenvaraiseksi sosiaalipalveluksi. Palvelu rekisteröidään Valviran ja aluehallintovirastojen yhteiseen Valveri-rekisteriin, mikäli palvelujen tuottamiseen liittyvät toimintaedellytykset täyttyvät. Toimintaedellytykset on määritelty yksityisiä sosiaalipalveluja koskevassa laissa.

Rekisteröinti koskee perhehoitajalle, perhehoidettavalle ja tämän läheiselle tarjottavaa ammatillista ohjausta ja neuvontaa perhehoitosijoituksen aikana. Rekisteröinnin ulkopuolelle jäävät perhehoidon järjestämiseen sisältyvät erilaisten palkkioiden ja korvausten maksatus sekä perhehoitajien ennakkovalmennukseen liittyvät tehtävät.

Toimeksiantosuhteisen perhehoidon tukipalvelu tarkoittaa palvelua, joka perustuu palveluntuottajan ja kunnan väliseen sopimukseen perhehoidon järjestämisestä. Perhehoidon tukipalveluista säädetään perhehoitolaissa.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Anssi Tulkki, Valvira, 0295 209 347

Sosiaalihuollon ylitarkastaja Leena Liimatainen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 0295 017 574

Sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Maija Gartman, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 0295 016 109

Sosiaalihuollon ylitarkastaja Sini Virtanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, 0295 018 017

Ylitarkastaja Pia Ekqvist, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, 0295 018 597

Sosiaalihuollon ylitarkastaja Pia Sirviö, Itä-Suomen aluehallintovirasto, 0295 016 072

Sosiaalihuollon ylitarkastaja Marjut Aikio, Lapin aluehallintovirasto, 0295 017 384

 

Lue lisää:

Yksityisen sosiaalihuollon ilmoituksenvarainen toiminta (valvira.fi)

Yksityisen sosiaalihuollon lupia koskevia usein kysyttyjä kysymyksiä (valvira.fi)

Lisätietoa Valveri-rekisteristä (valvira.fi)

Valveri-rekisteri Valviran ja aluehallintovirastojen sähköisessä asiointipalvelussa (valvira.fi)

Perhehoitolaki (finlex.fi)

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (finlex.fi)