Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Toimeentulotuen määräaikojen valvonta muuttuu

Toimeentulotuen määräaikojen valvonta muuttuu

31.1.2017 07:58 / Uutinen

Perustoimeentulotuki siirtyi kunnilta Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alusta. Valviran ja aluehallintovirastojen valvonta perustoimeentulotuen käsittelyaikojen osalta päättyi samalla. Määräaikojen valvonta on siirtynyt Kelan valtuutettujen vastuulle.

Kunnat myöntävät edelleen täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea

Kunnat myöntävät edelleen täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea ja näiden osalta määräaikojen valvonta kuuluu edelleen Valviralle ja aluehallintovirastoille. Asiakkaalla tulee olla Kelan antama päätös perustoimeentulotuesta täydentävää ja ehkäisevää tukea hakiessaan. Kiireellisessä tapauksessa tai erityistilanteissa voidaan asia käsitellä kunnassa ilman Kelan perustoimeentulotukipäätöstä. Näin turvataan asiakkaan avun saanti akuuteissa kriisitilanteissa.

Toimeentulotukihakemuksen käsittelylle asetetut lakisääteiset määräajat eivät ole muuttuneet

Toimeentulotuen käsittelylle asetetut määräajat eivät ole muuttuneet. Kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Muussa kuin kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Käsittelyajat koskevat sekä Kelan myöntämää perustoimeentulotukea että kunnan myöntämää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea.

Valvira ja aluehallintovirastot vastaavat täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen valvonnasta

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää kaksi kertaa vuodessa kunnilta ja kuntayhtymiltä määräaikojen toteutumisen seurannan ja valvonnan kannalta välttämättömät tiedot ja toimittaa ne Valviralle valtakunnallista ohjaus- ja valvontatehtävää varten.

Valvira ja aluehallintovirastot valvovat täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen laissa säädettyjen määräaikojen toteutumista ensisijaisesti kuntien omavalvontaa ohjaamalla ja tukemalla. Mikäli kuntien omavalvonta ei riitä turvaamaan laissa säädettyjen määräaikojen toteutumista, valvontaviranomainen ryhtyy kokonaistilannearvion perusteella tarvittaviin toimenpiteisiin. Systemaattinen määräaikojen valvonta toteutetaan kerran vuoden 2017 aikana. 
 

Kerro meille, miten täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen on sujunut vuoden alusta voimaan tulleiden muutosten jälkeen lähettämällä palautetta osoitteeseen toimeentulotuki@valvira.fi. Valvira hyödyntää saatua palautetta ohjauksen ja valvonnan tarvetta arvioidessaan.

Saadut palautteet käsitellään anonyymisti eikä niihin vastata. Huomaathan myös, että palautelaatikon kautta ei voi kannella tai tehdä muistutusta.

Palautetta voi antaa 31.8.2017 asti.

Lisätietoja:

Lilli Autti, ylitarkastaja
puh. 0295 209 605

Elina Uusitalo, ylitarkastaja
puh. 0295 209 334

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi