Nippu päätöksiä
Julkaisut ja määräykset

Sisältöjulkaisija

null Toimeentulotuen määräaikojen omavalvonta

Toimeentulotuen määräaikojen omavalvonta

17.6.2016 14:40

Valviran ohje 10/2016

Toimeentulotuen määräaikojen omavalvonta

Ohjeen tarkoituksena on kiinnittää kuntien huomiota toimeentulotuen palveluprosessin omavalvonnan toteuttamiseen. Kuntien on omavalvonnalla varmistettava laissa säädettyjen määräaikojen toteutuminen vuoden 2016 aikana ja ennaltaehkäisevän sekä täydentävän toimeentulotuen myöntämisen ja maksatuksen osalta jatkossakin. Ohjeella on tarkoitus tukea omavalvonnan käyttöönottoa toimeentulotuen palveluprosessissa ja siten varmistaa palvelun lainmukainen toteutuminen. Mikäli kuntien omavalvonta ei riitä turvaamaan laissa säädettyjen määräaikojen toteutumista, valvontaviranomainen ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin.