Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Toimeentulotuen käsittelyajat lain edellyttämällä tasolla Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella

Toimeentulotuen käsittelyajat lain edellyttämällä tasolla Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella

30.1.2019 08:43 / Uutinen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) lokakuussa 2018 tekemän toimeentulotuen määräaikojen kyselyn perusteella Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueella (Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu) täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemukset on käsitelty muutamia yksittäisiä hakemuksia lukuun ottamatta toimeentulotukilain edellyttämällä tavalla. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto  (Valvira) on ottanut valvontaan kyselyyn vastaamatta jättäneet kunnat.

Lue isää

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tiedote 30.1.2019

Lisätietoja:

sosiaalihuollon ylitarkastaja Marja-Leena Lantto, puh. 0295 017 576
etunimi.sukunimi@avi.fi

ylitarkastaja Lilli Autti, puh. 0295 209 605
etunimi.sukunmi@valvira.fi