Sisältöjulkaisija

null Tietojenantovelvollisuutta ja toiminnan aloittamista koskevien säännösten rikkominen sosiaali- ja terveydenhuollon lupa-, ilmoitus- ja valvonta-asioissa

Tietojenantovelvollisuutta ja toiminnan aloittamista koskevien säännösten rikkominen sosiaali- ja terveydenhuollon lupa-, ilmoitus- ja valvonta-asioissa

27.11.2013 17:43

Valviran ohje viranomaisille 7/2013

Tietojenantovelvollisuutta ja toiminnan aloittamista koskevien säännösten rikkominen sosiaali- ja terveydenhuollon lupa-, ilmoitus- ja valvonta-asioissa

Tämä ohje korvaa aikaisemman 21.2.2013 annetun ohjeen viranomaisille 2/2013.