Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Tietoa sosiaalihuollon tehtävissä toimimisen ehdoista nyt Valvira.fissä

Tietoa sosiaalihuollon tehtävissä toimimisen ehdoista nyt Valvira.fissä

7.9.2017 11:20 / Uutinen

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä tuli voimaan 1.3.2016 ja laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista kumottiin 1.5.2016 alkaen. Kumotussa kelpoisuuslaissa säädettiin kelpoisuusehdoista tiettyihin tehtäviin. Ammattihenkilölaissa säädetään, millä koulutuksilla voi saada tiettyjen ammattien ammatinharjoittamisoikeuden tai nimikesuojauksen ja päästä Valviran ylläpitämään sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Suosikki).

Tehtäväkohtaisia kelpoisuusvaatimuksia aiempaa vähemmän

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa ei säädetä erikseen kelpoisuuksista sosiaalihuollon eri tehtäviin. Tehtäväkohtaisia kelpoisuusvaatimuksia on aiempaa vähemmän ja nyt ne löytyvät useasta eri laista, kuten sosiaalihuoltolaista tai lastensuojelu- ja oppilashuoltolaista. Työnantajan on siis tunnettava sosiaalihuollon toimintaan liittyvä erityislainsäädäntö rekrytoidessaan työntekijöitä eri tehtäviin.

Ainoa kelpoisuuksiin liittyvä määritelmä sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa koskee sosiaalityöntekijän erityisiä velvollisuuksia: sosiaalityön ammatillisesta johtamisesta sekä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen sosiaalisen tuen ja palvelujen tarpeeseen vastaavasta sosiaalityön asiakas- ja asiantuntijatyöstä sekä sen vaikutusten seurannasta ja arvioinnista vastaa laillistettu sosiaalityöntekijä.

Kun tehtävään säädettynä kelpoisuusvaatimuksena ei ole sosiaalihuollon ammattihenkilön pätevyys, voi työnantaja valita tehtävään myös muun kuin sosiaalihuollon ammattihenkilön. Kun työnantaja määrittelee tällaisiin tehtäviin vaatimaansa kelpoisuutta, ensisijaisena lähtökohtana tulisi olla kyseessä oleva tehtävänkuva ja sen edellyttämä osaaminen, ei niinkään henkilön suorittaman koulutuksen tutkintonimike.

Lue lisää:

Sosiaalihuollon tehtävissä toimiminen

Lisätietoja:

Pekka Ojaniemi, ylitarkastaja
puh. 0295 209 355

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi