Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null THL pyytää parhaillaan lausuntoja sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien olennaisista vaatimuksista

THL pyytää parhaillaan lausuntoja sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien olennaisista vaatimuksista

4.12.2014 14:33 / Uutinen

Valviran tehtävä on valvoa, että asiakastietolain tarkoittamat sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät täyttävät niille asetetut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määräykseen kirjatut olennaiset vaatimukset.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa on määritelty tietojärjestelmiä koskevat vaatimukset. Tietojärjestelmiä koskevat tarkentavat määrittelyt on tarkoitus antaa THL:n määräyksillä. THL pyytääkin parhaillaan lausuntoja määräysehdotuksesta, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmien olennaisia vaatimuksia. Lausunnot on pyydetty 31.12.2014 mennessä.

http://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/-/lausuntopyynto-sosiaali-ja-terveydenhuollon-tietojarjestelmien-olennaisista-vaatimuksista

Lisätietoja:
Johtaja Jussi Holmalahti, puh. 0295 209 500