Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null THL on päivittänyt ikääntyneiden pitkäaikaishoitoa ja -hoivaa, vierailuja sekä kotihoitoa koskevia koronaohjeita

THL on päivittänyt ikääntyneiden pitkäaikaishoitoa ja -hoivaa, vierailuja sekä kotihoitoa koskevia koronaohjeita

22.4.2021 14:30 / Uutinen

THL on päivittänyt ohjeet koronaviruksen torjunnasta pitkäaikaishoidon ja -hoivan yksiköissä sekä näissä yksiköissä ja sairaaloissa tapahtuvista vierailusta. Myös kotiin annettavia palveluja koskevaa koronaohjetta on päivitetty. Ohjeet on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Pitkäaikaishoidon ja -hoivan yksiköiden ohjeessa on täsmennetty asukkaiden karanteenia ja eristystä koskevaa ohjeistusta. Lisäksi ohjeessa on selkiytetty toimintayksikön johdon roolia koronatartuntojen torjunnassa ja tartuntataudeista vastaavan lääkärin roolia altistus- ja tartuntatilanteissa.

Lisätietoa ja ohjeet THL:n verkkosivuilla (thl.fi)

Valviran ja aluehallintoviraston ohjeistus sosiaalihuollon asumispalvelujen karanteeni- ja eristämiskäytännöistä (valvira.fi)