Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Terveysteknologian pohjoismaisten valvontaviranomaisten kokouksen antia

Terveysteknologian pohjoismaisten valvontaviranomaisten kokouksen antia

Heikki Mattlar 20.10.2015 / päivitetty 21.10.2015 10:06

Pohjoismaisten terveysteknologian valvontaviranomaisten kokouksessa nousivat erityisesti esille ilmoitettujen laitosten valvonta, kotona käytettävien lääkintälaitteiden määrän kasvu sekä uudet tuotantomenetelmät kuten 3D-tulostus ja siihen liittyvät eri toimijoiden tuotevastuukysymykset. Myös kaikkia valvontaviranomaisia koskeva riskiperusteinen tehtävien priorisointi oli keskeisellä sijalla tehtäväalueiden jatkuvasti laajentuessa erityisesti lähiaikoina vahvistettavan, uuden EU-asetuksen myötä kansallisten resurssien pysyessä kuitenkin muuttumattomina tai jopa vähentyessä.

Valvonnan on kyettävä osaltaan mahdollistamaan hyvä kehityssuunta tuoteturvallisuutta vaarantamatta ja lainsäädännön mahdollisista rajoituksista huolimatta.

Ilmoitettujen laitosten toiminta tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa ja arvioinnin merkitys osana tuoteturvallisuuden varmistamista ovat nousseet viime vuosien tuoteväärennysten ja valmistajien laittoman toiminnan paljastumisen seurauksena usein esille. Viranomaisten tärkeänä tavoitteena on valvoa ilmoitettuja laitoksia sekä pyrkiä yhtenäistämään eurooppalaisia arviointikäytäntöjä. Tätä työtä tehdään myös EU:n komission johdolla, mutta käytäntöjen ja yksityiskohtien vertailu sekä yhtenäistäminen pohjoismaisella tasolla ovat avainasemassa toiminnan kehittämisen kannalta.

Viime aikoina on useasti uutisoitu terveysteknologian kehityksestä Suomelle merkittävänä kasvualueena. Taloudellisen kehityksen lisäksi tuotteiden turvallisuus ja siihen liittyvä valvonta luovat tukevan pohjan pitkäaikaiselle ja terveelle kehitykselle. Terveydenhuollon laitteiden toiminnallisuus ja perinteiset valmistusmallit syrjäyttävät menetelmät ovat muuttumassa voimakkaasti. Valvonnan on puolestaan oltava nykyaikaista ja julkisuudessakin näkyvää.

Valvonnan on kyettävä osaltaan mahdollistamaan hyvä kehityssuunta tuoteturvallisuutta vaarantamatta ja lainsäädännön mahdollisista rajoituksista huolimatta. Tämä on kaikille pohjoismaisille viranomaisille yhteinen pyrkimys, jota käsiteltiin laajasti kokouksen keskusteluissa ja vertailemalla hyviä käytäntöjä.

Suomi isännöi tänä vuonna jo 26. kertaa järjestettyä pohjoismaisten terveysteknologian valvontaviranomaisten kokousta. Kokouksessa käsitellään vuosittain kulloinkin ajankohtaisia aiheita erittäin käytännönläheisellä ja jokaisen osallistujamaan toimintaa tukevalla tavalla.

 

Pohjoismaisen sosiaali- ja terveydenhuollon valvontakonferenssin / Nordisk tillsynskonferens luentoaineistot

EPSOn 20. konferenssin luentoaineistot 

Lue myös

Pohjoismaisen valvontakonferenssin anti käytäntöön (Ylijohtaja Marja-Liisa Partasen haastattelu)

tiedottaja Eija Kenttäkumpu: Valvonta oppimista edistämässä. Poimintoja pohjoismaisesta sosiaali- ja terveydenhuollon valvontakonferenssista

ylilääkäri Riitta Aejmelaeus: Kuulumisia Euroopan sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaorganisaatioiden EPSOn konferenssista

tiedottaja Eija Kenttäkumpu: Viro on E-Health -palvelujen edelläkävijä, E-Health -palvelujen osuus kasvaa Euroopassa

 

 

Heikki Mattlar

ryhmäpäällikkö

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.