Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Terveysteknologian keskustelutilaisuus 28.10.2014

Terveysteknologian keskustelutilaisuus 28.10.2014

18.5.2015 16:21

Ohjelma

09.30 - 10.00 Aamukahvi


10.00 - 10.15 Päivän avaus
Jussi Holmalahti, johtaja

10.15 - 11.40 Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia?
Jari Knuuttila, ylitarkastaja

Vaaratilanneilmoitusmenettely ja vaaratilanneilmoitusten merkitys
terveydenhuollon laitteiden turvallisuuden ja turvallisen käytön
edistämisessä tapausselostusten näkökulmasta

Ilmoitusmenettely, Minna Kymäläinen tarkastaja
Tilastoja, Päivi Nihtinen, rekisteröintiassistentti
Kokemuksia ja esimerkkejä, Tuomo Aarnikka, tarkastaja

Ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilö ja seurantajärjestelmä
Tarja Vainiola, ylitarkastaja

11.40 - 12.40 Lounas (omakustanteinen)

12.40 - 13.15 Ammattimaisen käyttäjän kokemuksia lain vaatimusten täytäntöönpanosta
Tiina Laitinen, ylifyysikko, Kuopion yliopistollinen sairaala

13.15 - 13.45 Käyttäjien puheenvuorot
Tarja Randell, ylilääkäri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Petri Pommelin, kehittämispäällikkö, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Ari Ruuskanen, huoltopäällikkö, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

13.45 - 14.00 Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus
Tarja Vainiola, ylitarkastaja

14.00 - 14.30 Keskustelu käsitellyistä aiheista ja päivän päätös
Heikki Mattlar, ryhmäpäällikkö, yli-insinööri toimii puheenjohtajana