Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Terveydensuojeluviranomaisille ilmoitettaville toiminnoille tulee uusi valvonnan perusmaksu

Terveydensuojeluviranomaisille ilmoitettaville toiminnoille tulee uusi valvonnan perusmaksu

16.12.2021 15:30 / Uutinen

Kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ilmoitettavien toimintojen valvonnasta peritään jatkossa kunnan määrittelemien valvontamaksujen lisäksi uusi valvonnan perusmaksu, jonka suuruus on 150 euroa vuodessa. Perusmaksun tavoitteena on parantaa kuntien terveydensuojeluvalvonnan kustannusvastaavuutta ja turvata laadukas valvonta. Muutoksella edistetään valvonnan kohdentamista kaikkein vaikuttavimpiin valvontatoimenpiteisiin ja -keinoihin. Perusmaksu mahdollistaa valvonnan toteuttamisen nykyistä kattavammin ja monipuolisemmin.

Pienimuotoisilta toimijoilta, joille vuosittainen valvonnan perusmaksu on kohtuuton suhteessa heidän toiminnastaan syntyvään valvonta- ja ohjaustarpeeseen, ei peritä valvonnan perusmaksua.

Terveydensuojelulakiin on tarkennettu myös ilmoitusvelvollisuuteen liittyvää sääntelyä täsmentämällä, mitkä toiminnanharjoittajat ovat velvollisia ilmoittamaan toimipaikkojen ja toimintojen käyttöönotosta. Tarkennuksia on tehty muun muassa majoitustoimintoihin ja kauneushoitoloihin. Lakiin on lisäksi tehty pieniä muutoksia muita kuin perusmaksuja koskeviin maksuihin sekä muutoksenhakua koskeviin pykäliin.

Terveydensuojelulakiin tehdyt muutokset tulevat voimaan 1.1.2022 alkaen.

Terveydensuojelussa väestön terveyttä suojellaan muun muassa valvomalla ja tutkimalla talous- ja uimaveden, asumisen ja yhteisten oleskelutilojen aiheuttamia terveydellisiä hait-tavaikutuksia sekä vaikuttamalla alueiden käyttöön terveyshaittoja ehkäisevästi. Nämä valvontatehtävät kuuluvat kuntien terveydensuojeluviranomaisille.

Lue lisää:

Terveydensuojelulain muutos vahvistettiin (STM:n tiedote 16.12.2021) (stm.fi)
Laki terveydensuojelulain muuttamisesta (stm.fi)
Terveydensuojelulaki 763/1994 (finlex.fi)
Ilmoituksenvarainen toiminta (valvira.fi)

Lisätietoja:

Saara Karttunen, lakimies, p. 0295 209 233
etunimi.sukunmi@valvira.fi