Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Terveydensuojeluviranomaisen ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista uudet ohjeet

Terveydensuojeluviranomaisen ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista uudet ohjeet

21.4.2016 11:29 / Uutinen

Rakennusten ja oleskelutilojen terveydellisten olosuhteiden arvioinnissa voidaan käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita. Ulkopuolisen asiantuntijan edellytetään täyttävän pätevyys- ja osaamisvaatimukset terveyshaittaa aiheuttavien kemiallisten, fysikaalisten ja biologisten tekijöiden selvittämisessä. Tällä varmistetaan se, että terveysvalvonnan mittaukset, tutkimukset ja selvitykset tehdään ja näytteet otetaan luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin.

Valviran asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen 5. osassa kuvataan ulkopuolisten asiantuntijoiden peruskoulutus-, työkokemus- ja osaamisvaatimukset. Ulkopuolisia asiantuntijoita ovat rakennusterveysasiantuntija, sisäilma-asiantuntija ja kosteusvaurion kuntotutkija. Osaamisvaatimuksiin kuuluvat sisäilman epäpuhtaudet ja terveysvaikutukset sekä niiden tutkiminen ja torjunta, rakennusfysiikka, fysikaaliset olosuhteet, kuntotutkimusmenetelmät, rakenne- ja tuotantotekniikka ja juridiikka sekä ilmanvaihto- ja ilmastointitekniikka. Erikseen tehtävän opinnäytetyön vaatimukset koskevat vain rakennusterveysasiantuntijaa.

Pätevä asiantuntija voi hakea itselleen henkilösertifikaatin. Pätevät, sertifioidut asiantuntijat ovat rekisteröityjä niin, että rakennusterveysasiantuntijat ja sisäilma-asiantuntijat löytyvät VTT Expert Service Oy:n ja kosteusvaurion kuntotutkijat rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan pätevyydet osoittavan FISE Oy:n verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Pertti Metiäinen, ylitarkastaja
Puh. 0295 209 612
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Soveltamisohje sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (545/2015) asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. Osa V Asumisterveysasetus 21 § (pdf)

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje (osat I - V) (valvira.fi)