Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Terveydensuojelun valvontaohjelman päivitys 2018–2019 on julkaistu

Terveydensuojelun valvontaohjelman päivitys 2018–2019 on julkaistu

15.8.2017 10:41 / Uutinen

Valvira on julkaissut valtakunnallisen terveydensuojelun valvontaohjelman päivityksen vuosille 2018–2019. Päivitys koskee suunnitelmallista valvontaa, jota kunnat toteuttavat valvontasuunnitelmillaan. Valvontaohjelmalla yhtenäistetään terveydensuojelun valvontakäytäntöjä valtakunnallisesti niin, että valvonta on laadukasta, riskiperusteista ja terveyshaittoja ehkäisevää. Valvontaohjelma on tarkistettu voimaan tulleiden lainsäädäntömuutosten takia.

Terveydensuojelulain muutoksen myötä kunnan terveydensuojeluviranomaisen velvoitteita kevennettiin valvontaan liittyvässä suunnittelussa ja ilmoitusmenettelyssä. Terveydensuojelulaissa ei enää säädetä valvontaohjelman ja valvontasuunnitelman sisältämistä pakollisista tiedoista.

Kuntien tulee ottaa valvontasuunnitelmissaan huomioon valtakunnallinen terveydensuojelun valvontaohjelma paikallisten tarpeiden mukaisesti. Valvontasuunnitelman tarkistamisella varmistetaan, että kunnan valvontasuunnitelma on ajan tasalla ja lainsäädännön, valvontaohjeiden ja valvontakentän muutokset on otettu huomioon. Käytännössä valvontasuunnitelman tarkistaminen edellyttää myös aiemman valvontasuunnitelman toteuman osittais- tai kokonaisarviointia.

Aluehallintovirastot arvioivat arviointi- ja ohjauskäyntien yhteydessä kuntien terveydensuojelun valvontasuunnitelmat ja niiden toteutumisen.

Terveydensuojelun valvontaohjelmassa on otettu huomioon ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisessa valvontaohjelmassa asetetut ympäristöterveydenhuollon yhteiset tavoitteet.

Lue lisää

Valtakunnallinen terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2015–2019. Päivitys 2018–2019 (pdf)

Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma vuosille 2015–2019. Päivitys 2018–2019 (pdf)

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019, päivitys vuosille 2018-2019 (pdf)

Lisätietoja:

Kaisa Mäntynen, ympäristöterveysneuvos
puh. 0295 209 613
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi