Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Terveydensuojelun valvontaohjelma on päivitetty

Terveydensuojelun valvontaohjelma on päivitetty

9.10.2020 13:00 / Uutinen

Terveydensuojelun valvontaohjelmaa vuosille 2021–2024 on saatettu ajantasaiseksi pienehköin tarkistuksin ja selvennyksin. Ohjelman toimintaympäristöä koskevaan kuvaukseen on korjattu radonvalvontaa koskevia kohtia. Myös riskinarviointia ja näytteenottoa koskeviin lukuihin on tehty joitakin muutoksia. Valvontaohjelman liitteenä olevan tarkastustiheystaulukon käytettävyyttä on parannettu yhdenmukaistamalla sitä Vati-tietojärjestelmän ryhmittelyn kanssa.

Valvontaohjelmalla ohjataan kuntien terveydensuojelun valvontaa. Ohjelman tavoitteena on yhtenäistää valvontakäytäntöjä valtakunnallisesti sekä turvata ihmisille terveellinen elinympäristö.

Lue lisää: 

Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2021–2024 (pdf)

Lisätietoja:

Kimmo Ilonen, ympäristöterveysneuvos, puh. 0295 209 110

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi