Sisältöjulkaisija

null Terveydensuojelulain mukaisissa tutkimuksissa käytettävät menetelmät

Terveydensuojelulain mukaisissa tutkimuksissa käytettävät menetelmät

4.6.2018 11:28

Valviran ohje 22/2018

Terveydensuojelulain mukaisissa tutkimuksissa käytettävät menetelmät (pdf)

Tämä ohje on tarkoitettu terveydensuojelulain (763/1994) ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisia talousvesi-, uimavesi-, uima-allasvesi- ja asumisterveystutkimuksia tekeville laboratorioille. Tämä ohje korvaa Valviran aiemman ohjeen 2/2014, dnro 1215/06.10.01/2014.

Ohjeeseen on koottu terveydensuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten edellyttämät tutkimukset, niissä käytettävät menetelmät sekä menetelmille asetetut vaatimukset. Lisäksi ohjeistetaan matriisinimistä, joita suositellaan käytettäväksi ko. menetelmille FINAS-akkreditointipalvelun (jäljempänä FINAS) arvioimassa tai akkreditoimassa pätevyysalueessa. Ohjeen avulla pyritään yhtenäistämään terveydensuojelulain mukaisissa tutkimuksissa käytettävien menetelmien ja matriisien nimistöä niin laboratorioiden omissa asiakirjoissa, Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) hyväksyttyjen laboratorioiden rekisterissä kuin FINAS:n pätevyysalueessakin.


Terveydensuojelulain mukaisista tutkimuksista ja niiden vaatimuksista on säädetty terveydensuojelulaissa ja valtioneuvoston asetuksessa (VnA)
elintarvikelain, rehulain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista (152/2015) sekä seuraavissa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksissa:

  • asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015, muutosasetus 683/2017).1
  • asetus pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (401/2001)
  • asetus uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (315/2002)
  • asetus yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta (177/2008)
  • asetus pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta (354/2008)
  • asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015).

Terveydensuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten edellyttämät viranomaisille tarkoitetut tutkimukset pitää tehdä Eviran hyväksymässä laboratoriossa. Evira hyväksyy laboratoriot hakemuksesta. Hyväksytyn laboratorion pitää ilmoittaa laboratoriossa tai hyväksynnän piiriin kuuluvissa menetelmissä tapahtuvista muutoksista viipymättä Eviraan kirjallisesti tai sähköisesti.