Nippu päätöksiä
Julkaisut ja määräykset

Sisältöjulkaisija

null Terveydensuojelulain 13 §:n mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisohje, Sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen toimintayksiköt

Terveydensuojelulain 13 §:n mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisohje, Sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen toimintayksiköt

15.4.2019 12:00

Valviran ohje 1/2019

Terveydensuojelulain 13 §:n mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisohje, sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen toimintayksiköt (pdf)

Terveydensuojelulain (763/1994) 13 §:n 1 momentin nojalla toiminnanharjoittajan on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle 3 kohdan mukaisen päiväkodin ja kerhon sekä esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-opetusta tai korkeakoulutusta antavan oppilaitoksen ja opetuksen järjestämispaikan käyttöönotosta sekä 4 kohdan mukaisesta jatkuvaa hoitoa antavan sosiaalihuollon toimintayksikön sekä vastaanottokeskuksen käyttöönotosta. Ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Jos toiminnanharjoittaja vaihtuu, on uuden toiminnanharjoittajan informoitava asiasta kunnan terveydensuojeluviranomaista.