Takaisin edelliselle sivulle

Terveydensuojelulain 13 §:n mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisohje, Sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen toimintayksiköt

Terveydensuojelulain 13 §:n mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisohje, Sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen toimintayksiköt

12.2.2018 10:25

Terveydensuojelulain (763/1994) 13 §:n 1 momentin nojalla toiminnanharjoittajan on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle 3 kohdan mukaisen päiväkodin ja kerhon sekä esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-opetusta tai korkeakoulutusta antavan oppilaitoksen ja opetuksen järjestämispaikan käyttöönotosta sekä 4 kohdan mukaisesta jatkuvaa hoitoa antavan sosiaalihuollon toimintayksikön sekä vastaanottokeskuksen käyttöönotosta. Ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Jos toiminnanharjoittaja vaihtuu, on uuden toiminnanharjoittajan informoitava asiasta kunnan terveydensuojeluviranomaista.

Terveydensuojelulain 13 §:n mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisohje, Sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen toimintayksiköt (pdf)

Jaa tämä sivu