Nippu päätöksiä
Julkaisut ja määräykset

Sisältöjulkaisija

null Terveydensuojelulain 13 §:n mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisohje, Julkiset majoitushuoneistot

Terveydensuojelulain 13 §:n mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisohje, Julkiset majoitushuoneistot

14.7.2017 09:31

Valviran ohje 7/2017

Terveydensuojelulain 13 §:n mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisohje, Julkiset majoitushuoneistot (pdf)

Terveydensuojelulain (763/1994) 13 §:n 1 momentin 1 -kohdan mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) tarkoitetun majoitusliikkeen käyttöönotosta. Ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Jos toiminnanharjoittaja vaihtuu, on uuden toiminnanharjoittajan ilmoitettava asiasta kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Ohjeella tarkennetaan minkälaisesta majoitustoiminnasta ilmoitus tehdään ja minkä tyyppiset kohteet rajataan ilmoituksenvaraisuuden ulkopuolelle.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Päivi Aalto, puh. 0295 209 602