Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Terveydenhuollon varmennepalvelut laajenevat sosiaali- ja terveydenhuollon varmennepalveluiksi

Terveydenhuollon varmennepalvelut laajenevat sosiaali- ja terveydenhuollon varmennepalveluiksi

22.9.2016 10:31 / Uutinen

Väestörekisterikeskus (VRK) on toiminut vuodesta 2010 lähtien kansallisena terveydenhuollon varmentajana. VRK:n myöntämillä varmenteilla todennetaan sähköisen asioinnin osapuolet ja käyttöoikeudet sekä turvataan tietojärjestelmien välittämän asiakastiedon eheys ja luottamuksellisuus. Tämä toiminta tulee jatkossa kattamaan myös sosiaalihuollon varmennetoiminnan. Uudistuksessa hyödynnetään terveydenhuollon varmentamisessa hyväksi havaittuja käytäntöjä ja tuotteita sekä teknisiä määrityksiä.

Terveydenhuollolle toteutettujen varmennetuotteiden ominaisuuksia kehitetään siten, että ne soveltuvat jatkossa myös sosiaalihuollon tarpeisiin. Terveydenhuollon ammattikortin korvaa yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortti (Sote-ammattikortti).

Sote-ammattikorttien myöntäminen alkaa tammikuussa 2017 sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon ammattihenkilöille, joiden ammatinharjoittamistiedot on rekisteröity Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ylläpitämiin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilörekistereihin. Sote-ammattikortit myönnetään yhteneväisin perustein sekä sosiaali- että terveydenhuollon ammattihenkilöille. Terveydenhuollon käyttöön jo myönnettyjä kortteja ja varmenteita voi käyttää niiden voimassaoloajan päättymiseen asti.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöitä kehotetaan toimittamaan laillistusta tai nimikesuojausta koskeva hakemus Valviraan hyvissä ajoin ennen lakisääteistä rekisteröintiä koskevan siirtymäajan päättymistä, jotta hakemus ehditään käsitellä ennen 31.12.2017. Lue lisää sosiaalihuollon ammattioikeuksista.

Sote-ammattikortteja tarvitaan sosiaalihuollon Kanta-palveluiden ensimmäisen vaiheen käyttöönotoissa vuodesta 2018 alkaen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä toimivan henkilön terveydenhuollon henkilöstökortti on voimassa kortin voimassaoloajan. Sote-ammattikortin hakemista suositellaan kuitenkin heti, kun se rekisteröityneelle sosiaalihuollon ammattihenkilölle on mahdollista.

Sote-ammattikortit ovat hakijalleen toistaiseksi maksuttomia.

Lisätietoja Väestörekisterikeskuksessa

asiakashallinta.th-varmenne(at)vrk.fi

Lisätietoja Valvirassa

Auli Aalto, projektipäällikkö

sosamha(at)valvira.fi