Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Terveydenhuollon valvontatyöryhmän ehdotukset keskeisiä terveydenhuollon valvonnan ja ammatinharjoittamisen kannalta

Terveydenhuollon valvontatyöryhmän ehdotukset keskeisiä terveydenhuollon valvonnan ja ammatinharjoittamisen kannalta

14.3.2012 13:12 / Uutinen

Valvira on alustavasti perehtynyt sosiaali- ja terveysministeriön tänään julkaisemaan terveydenhuollon valvontatyöryhmän mietintöön. Muistiossa on nostettu esille terveydenhuollon valvonnan ja ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisen kannalta hyvin relevantteja ja keskeisiä linjauksia ja esityksiä.

Lähes kaikki työryhmän tekemät ehdotukset edellyttävät lainsäädännön muutoksia. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Valvira käyvät mahdollisimman nopeasti esitykset yhdessä läpi, ja ministeriö päättää, miten niitä lähdetään viemään eteenpäin.

Työryhmän esitystä koskevat yhteydenotot:

Hallintojohtaja Ritva Kujala, p. 0295 209 315
Lääkintöneuvos, ryhmäpäällikkö Markus Henriksson, p. 0295 209 401