Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Terveydenhuollon valvonta-asioiden kokonaismäärä kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla – kantelujen määrä väheni hieman

Terveydenhuollon valvonta-asioiden kokonaismäärä kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla – kantelujen määrä väheni hieman

29.7.2014 13:10 / Uutinen

Tämän vuoden tammi-kesäkuussa Valviraan tuli vireille 599 uutta valvonta-asiaa. Viime vuoden vastaava luku oli 575. Saapuneiden kanteluiden määrä väheni hieman viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Nyt kanteluja tuli vireille 195, viime vuonna 220.

Kaikkein raskaimman valvonnan tapausten määrä, eli terveydenhuollosta, pääasiassa terveydenhuollon ammattihenkilöiden toiminnasta, tehtyjen ilmoitusten (tilastonimikkeellä muun valvonnan asiat) määrä kasvoi. Nyt ilmoituksia tehtiin 329, kun niitä viime vuonna oli 281. Ilmoituksella vireille tulleet asiat johtavat yleensä vakavampiin seuraamuksiin kuin kanteluasiat. Ilmoituksissa on tavallisimmin kysymys terveydenhuollon ammattihenkilön vaikeasta päihde-, huumausaine- tai lääkeongelmasta, joka vaarantaa vakavasti potilasturvallisuutta. Valviraan ilmoituksia tehdään yleensä silloin, kun työnantajan omat keinot tilanteen korjaamiseksi on jo käytetty.

Ilmoituksella vireille tulleet asiat johtavat aiempaa useammin terveydenhuollon valvontalautakunnan käsittelyyn. Seuraamuksena on tällöin tavallisimmin ammattioikeuksien rajoittaminen tai poistaminen.

Valvontalautakunnassa käsiteltävien asioiden määrä kasvaa huolestuttavasti. Tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla lautakunnassa tehtiin 129 päätöstä, missä kasvua edelliseen vuoteen (101 päätöstä) oli lähes 30 prosenttia. Vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon 70 päätöksestä määrä on lähes kaksinkertaistunut.

Valvontaan liittyviä lausuntoja annettiin vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana 75. Lukumäärä on pysynyt viime vuodet lähes samana. Lausuntoja annetaan esimerkiksi poliisille ja tuomioistuimille sekä eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Lisätietoja:

Johtaja Tarja Holi, puh. 0295 209400
Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Markus Henriksson, puh. 0295 209 401