Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Terveydenhuollon valvonnan käsittelyajat lyhenivät ja keskeneräiset asiat vähenivät Valvirassa vuoden 2015 alkupuoliskolla

Terveydenhuollon valvonnan käsittelyajat lyhenivät ja keskeneräiset asiat vähenivät Valvirassa vuoden 2015 alkupuoliskolla

Tarja Holi, Markus Henriksson 18.8.2015 / päivitetty 18.8.2015 16:11

Tammi-kesäkuussa 2015 Valvirassa tuli vireille uusia terveydenhuollon valvonta-asioita hiukan vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Keskeneräisten terveydenhuollon valvonta-asioiden määrä laski noin 700 tapauksesta 643 tapaukseen. Lasku johtuu ennen kaikkea Valviran vuoden 2014 lopussa päätökseen saadusta ruuhkanpurkuhankkesta, mutta myös valvonta-asioiden käsittelyprosessin kehittäminen on vaikuttanut tapausmääriin.

Yhteydenottojen suuren määrän vuoksi Valvirassa on jatkuvasti arvioitava ja priorisoitava asioiden merkitystä sekä potilasturvallisuusriskiä. Kaikkien tietoon tulleiden asioiden ottaminen selvitettäväksi ei ole käytännössä mahdollista. Valvonta-asioiden määrään vaikuttavat monet tekijät, joihin Valvira itse ei voi vaikuttaa, mutta Valvirassa on harkittu aiempaa tehokkaammin vireille otettavia asioita. Tämän lisäksi Valviran toimintayksiköille antamassa neuvonnassa on korostettu omavalvonnan ensisijaisuutta sekä potilasturvallisuuden priorisointia. Näin on pyritty estämään epätarkoituksenmukaisten valvonta-asioiden syntyminen.

Käsittelyajat lyhenivät eniten kanteluasioissa

Terveydenhuollon valvonta-asioiden käsittelyajat lyhenivät kaikissa asiaryhmissä ja eniten kanteluasioissa, joiden kertymää päättyneessä ruuhkanpurkuprojektissa pyrittiin erityisesti vähentämään. Valvonta-asioiden käsittelyajan mediaani (keskiluku) oli tammi-kesäkuussa noin 5 kuukautta, kun se vuonna 2014 oli 6,5 kuukautta.

Valvonta-asioiden käsittelyajan mediaani (keskiluku) oli tammi-kesäkuussa noin 5 kuukautta, kun se vuonna 2014 oli 6,5 kuukautta.

Käsittelyaikojen hajonta on kuitenkin varsin suuri, sillä vaikka osa asioista voidaan ratkaista nopeasti, osa asioista vaatii runsaasti työtä. Lisäksi potilasturvallisuuden näkökulmasta kiireelliset asiat on asetettava etusijalle, jolloin kiireettömiksi arvioitujen asioiden käsittelyajat venyvät.

Vielä ei voida kuitenkaan vetää varmoja johtopäätöksiä Valviran terveydenhuollon valvonta-asioiden määrien ja käsittelynopeuden kehityksestä pidemmällä aikavälillä, koska näihin seikkoihin vaikuttavat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän muutokset, kentän omavalvonnan parantamisen mahdollisuudet sekä valvonnan ja siihen liittyvän ohjauksen tehtävien kokonaisuus.

Viranomaisella on aiempaa enemmän harkintavaltaa kantelun käsittelyssä

Vuonna 2014 voimaan tulleet lainmuutokset mahdollistavat viranomaiselle aiempaa enemmän harkintavaltaa kantelun käsittelyssä: Osa kanteluista voidaan siirtää toimintayksikköihin käsiteltäviksi muistutuksina ja osa käsitellä tiivistetysti ja suppeammalla selvityksellä. Säädösmuutokset ovat tukeneet käsittelyprosessien kehittämistä ja asioiden priorisointia.

 

Tarja Holi, Markus Henriksson

Holi on johtaja ja Henriksson ryhmäpäällikkö terveydenhuollon valvontaosastolla

Kommentit (1)

Lisää kommentti
Timo Pikkarainen timo.pikkarainen678@hotmail.com 9.3.2016 5:17 1
Mitkä ovat ne perusteet, millä kanteluita karsitaan? TÄÄLLÄ SAIRAIDEN MAAILMASSA EI YKSIKÄÄN SAIRAS OLE VAPAA EHTOISESTI SAIRAS. VIIMEISENÄ ASIANA KANTELUIDEN TEKEMINEN TURHAUTTAA, ENEMMIN
VOIMANSA SÄÄSTÄÄ JOKA PÄIVÄSEEN ELÄMISEEN. Kanteluiden/muistuksien
käsittely taphtuu # ei korppi korpin silmää nouki# vanhalla sananlaskulla.