Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Terveydenhuollon mobiilivarmenteet

Terveydenhuollon mobiilivarmenteet

27.6.2012 17:23 / Uutinen

Terveydenhuollossa on esitetty tarve tietojärjestelmien käyttämiseen kiinteiden työasemien lisäksi myös mobiililaitteilla. Tämä edellyttää korttialustalle sijoitettujen varmenteiden lisäksi myös puhelimen SIM-kortilla olevia henkilövarmenteita. Terveydenhuollon lakisääteisenä varmentajana Väestörekisterikeskus (VRK) tuottaa myös mobiilivarmenteet, jotka tulevat olemaan terveydenhuollon muun varmenteen haltijalle myönnettäviä rinnakkaisvarmenteita.

VRK ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira käynnistävät sosiaali- ja terveysministeriön (STM) pyynnöstä syyskuussa 2012 mobiilivarmentamista koskevan selvityshankkeen. Hankkeeseen kutsutaan mm. STM:n hallinnonalan toimijoiden sekä puhelinoperaattorien edustus. Lisätietoja hankkeesta antavat 20.8.2012 jälkeen Väestörekisterikeskuksesta johtaja Pekka Jelekäinen (puh. 09 229 161 tai pekka.jelekainen(a)vrk.fi) ja Valvirasta esittelijäneuvos Maijaliisa Aho (puh. 0295 209 111 tai maijaliisa.aho(a)valvira.fi).