Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Terveydenhuollon kanteluihin sähköinen palvelu

Terveydenhuollon kanteluihin sähköinen palvelu

15.3.2021 10:04 / Uutinen

Valviran digitaaliset palvelut laajenevat. Terveydenhuollon kantelut voi tehdä nyt sähköisesti Valviran verkkosivujen kautta.

Valvira käsittelee kantelut, joissa epäillään hoitovirhettä, joka on johtanut potilaan kuolemaan tai vaikeaan pysyvään vammautumiseen. Muut potilaan hoitoa koskevat kantelut tehdään aluehallintovirastoon.

Jos olet hoitoon tyytymätön, hyvä vaihtoehto on keskustella asiasta hoitopaikassa. Jos keskusteluista ei ole apua, voit tehdä kirjallisen muistutuksen hoitopaikan terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Muistutus on usein nopein tapa selvittää tilanne. Voit kuitenkin tehdä kantelun valvontaviranomaiselle, vaikka et olisi tehnyt muistutusta. Valvontaviranomainen eli Valvira tai aluehallintovirasto voi tapauskohtaisesti siirtää asian käsiteltäväksi muistutuksena hoitopaikkaan. Siirtämisestä ilmoitetaan kantelun tekijälle.

Lisätietoa tilanteisiin, jossa olet hoitoon tyytymätön (valvira.fi)

Terveydenhuollon sähköinen kantelu Valviran verkkosivuilla (valvira.fi)

Myös sosiaalihuollon kantelut on mahdollista tehdä sähköisesti Valviran verkkosivujen kautta. Valvira käsittelee sosiaalihuollon kantelut silloin, kun kyseessä on laajakantoinen tai periaatteellinen asia. Muut asiat käsittelee aluehallintovirasto.

Lisätietoa sosiaalihuollon sähköisestä kantelusta (valvira.fi)

Kanteluista merkittävä osa siirretään hoitopaikkoihin

Valvira on viime vuosina siirtänyt terveydenhuollon kanteluja muistutuksena käsiteltäviksi yhä enemmän, ja samalla ohjannut terveydenhuollon toimijoita asianmukaiseen muistutusten käsittelyyn ja potilasturvallisuuden varmistamiseen.

Vuonna 2020 Valviran selvitettäväksi tuli 368 terveydenhuollon kantelua. Määrä laski edellisvuodesta (421 vuonna 2019).

Lisätietoja:
​​​​​​​
Kaisa Riala, ryhmäpäällikkö, p. 0295 209 381
Leena Kinnunen, ylitarkastaja, p. 0295 209 420
Anna-Mari Lappalainen, järjestelmäasiantuntija, p. 0295 209 375