Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Terveydenhuollon etäpalvelujen antamista koskevat päivitetyt ohjeet julkaistaan tammikuussa

Terveydenhuollon etäpalvelujen antamista koskevat päivitetyt ohjeet julkaistaan tammikuussa

23.12.2015 09:20 / Uutinen

Valvira tarkentaa aiempaa, terveydenhuollon etäpalvelujen antamiseen liittyvää ohjettaan. Terveydenhuollon etäpalveluita voi antaa julkinen tai yksityinen palvelujen tuottaja tai itsenäinen ammatinharjoittaja.  Erillistä lupaa etäpalvelujen antamiseen ei tarvita, jos palvelujen tuottajalla on Valviran tai aluehallintoviraston myöntämä lupa tuottaa vastaanottopalveluja.

Valviran verkkosivuilla julkaistaan päivitetyt ohjeet etäpalvelujen antamiseen liittyen 15.1.2016.
 

Terveydenhuollon etäpalvelut rinnastetaan perinteisiin vastaanottokäynteihin

Teknologian kehittyessä terveydenhuollon palveluita voidaan tuottaa uusilla tavoilla.  Voimassa oleva lainsäädäntö ei vielä huomioi etäpalveluja kattavasti. Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä ollaan uudistamassa. Sosiaali- ja terveysministeriön linjauksen mukaan etäpalvelut ovat palveluiden sisällön osalta pääosin verrannollisia perinteisiin vastaanottokäynteihin. Linjauksessaan 18.12. ministeriö on tarkentanut, että vastaanottopalveluita tarjoavan ei tarvitse etäpalveluita tarjotakseen hakea erikseen lupaa tai ilmoittaa asiasta lupaviranomaiselle.

Palveluja antavan terveydenhuollon ammattihenkilön on arvioitava huolellisesti, soveltuuko annettava palvelu etäpalveluna toteutettavaksi. Etäpalvelun tuottajalla on oltava asianmukaiset tilat, laitteet (ml. yhteydet) ja toiminnan edellyttämä asianmukaisen koulutuksen saanut henkilökunta. Etäpalveluissa potilastietojen välitykseen ja tallentamiseen käytettävien tietojärjestelmien on täytettävä salassapitoa, tietosuojaa sekä tietoturvaa koskevien säännösten vaatimukset.


Lisätietoja:

Mervi Tiri, ylitarkastaja (yhteyshenkilö 23.12.2015)
Puh. 0295 209 341
etunimi.sukunimi[at]valvira.fi

Toini O. Lantto, ylitarkastaja (yhteyshenkilö 28.–31.12.2015)
Puh. 0295 209 329
etunimi.sukunimi[at]valvira.fi