Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin rekisteröitiin viime vuonna lähes 19 000 uutta terveydenhuollon ammattihenkilöä

Terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin rekisteröitiin viime vuonna lähes 19 000 uutta terveydenhuollon ammattihenkilöä

5.3.2013 10:08 / Uutinen

Valviran ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin, Terhikkiin, rekisteröitiin viime vuonna noin 18700 uutta terveydenhuollon ammattihenkilöä. Lisäystä edellisvuoteen oli noin 800 henkilön verran. Lisäys kohdistuu nimikesuojattuihin terveydenhuollon ammattihenkilöihin; laillistettujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden määrä väheni 85 henkilöllä edellisvuodesta.

Suomessa koulutettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä laillistettiin 7496 (7556), ulkomailla koulutettuja 636 (661). Suomessa koulutettuja nimikesuojattuja ammattihenkilöitä rekisteröitiin10580 (9757) ja ulkomailla koulutettuja
48 (38). Suluissa ovat viime vuoden vastaavat luvut.

Ulkomailla koulutetuista suurin osa on Pohjoismaissa tai EU-maissa koulutettuja lääkäreitä (32 Pohjoismaissa, 211 muissa EU-maissa), hammaslääkäreitä (4 Pohjoismaissa, 86 EU-maissa) ja sairaanhoitajia (16 Pohjoismaissa, 180 EU-maissa). EU/ETA:n ulkopuolella koulutettuja oli: 32 lääkäriä, 1 hammaslääkäri ja 2 sairaanhoitajaa. Ulkomailla koulutettujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden määrä on pysynyt vuosittain suurin piirtein samana, viidessä vuodessa kasvua on tullut noin 20 prosenttia.

Nk. valelääkärikohun seurauksena Valviraan on edelleen tullut runsaasti yhteydenottoja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattipätevyyden tarkistamiseksi – niin terveydenhuollon työnantajilta ja toimijoilta kuin kansalaisiltakin. Vääriä tai väärennettyjä tutkintotodistuksia ei ole ilmennyt. Tutkintojen oikeellisuutta on varmistettu pääosin ulkomaisista, mutta myös kotimaisista yliopistoista ja muista oppilaitoksista.

Rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden sai viime vuonna 49 sairaanhoitajaa ja 25 optikkoa. Vuonna 2011 rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden sai 20 optikkoa, joten vuoden vaihteessa kyseinen oikeus oli yhteensä 49 sairaanhoitajalla ja 45 optikolla. Sairaanhoitajat saavat määrätä rajoitettuja lääkeaineryhmiä terveyskeskusvastaanotolla ja uusia yleisiin kansansairauksiin lääkärin aloittamia lääkkeitä, kuten esimerkiksi verenpainelääkkeitä.

Viime vuonna Terhikki-rekisteriin merkittiin 1810 lääketieteen, hammaslääketieteen ja farmasian opiskelijaa. Rekisteröinti perustuu yliopistojen ilmoitukseen, ja se tapahtuu siinä vaiheessa, kun opiskelija saa ryhtyä tilapäisesti toimimaan kyseisen ammattihenkilön tehtävissä. Opiskelija saa kuitenkin toimia vain laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena, ja hänellä pitää aina olla nimetty ohjaaja organisaatiossa. Mahdollisuus tilapäiseen toimintaan loppuu, kun opintojen alusta on kulunut yli 10 vuotta.

Valviran ylläpitämässä terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterissä on 39 ammattiryhmän ja yli 407000 ammattihenkilön tiedot. Suurimmat ammattiryhmät ovat lähihoitajat (n. 104000), sairaanhoitajat (n. 99000), lääkärit
(n. 26000), apuhoitajat (n. 25 000) ja terveydenhoitajat (n.18000).

Ammattihenkilöiden keskusrekisteriin perustuva julkinen tietopalvelu JulkiTerhikki on edelleen ollut aktiivisessa käytössä – ammattipätevyyden selvittämiseksi hakuja tehdään vuosittain noin 1,5 miljoonaa.

Liite: ammattioikeuksien lukumääriä graafeina

Lisätietoja:

Johtaja Jussi Holmalahti, puh. 0295 209 500

Lääkintöneuvos, ryhmäpäällikkö Pirjo Pennanen, puh. 0295 209 533

Ylitarkastaja Eeva Sallinen, (tilastotiedot), puh. 0295 209 540