Nippu päätöksiä
Julkaisut ja määräykset

Sisältöjulkaisija

null Terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanottotoiminnan ja terveydenhuollon toimintayksikön toiminnan tarkastaminen

Terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanottotoiminnan ja terveydenhuollon toimintayksikön toiminnan tarkastaminen

12.6.2015 16:28

Valviran ohje 4/2015

Terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanottotoiminnan ja terveydenhuollon toimintayksikön toiminnan tarkastaminen

Ohjeen tarkoituksena on ohjeistaa ja yhdenmukaistaa Valviran ja aluehallintovirastojen toteuttamien terveydenhuollon ammattihenkilöiden vastaanottotoiminnan ja terveydenhuollon toimintayksiköiden tarkastusten käytäntöjä ja edistää tarkastustoiminnan laatua.

Tarkastus on ohjauksen ja valvonnan apuna käytettävä menetelmä, jolla voidaan hankkia havaintoihin perustuvaa tietoa terveydenhuollon ammattihenkilöiden toiminnasta ja toimintayksiköistä sekä terveydenhuollon palvelujen laadusta ja toimintakulttuurista, -prosesseista ja -ympäristöstä. Tarkastuksen tekeminen edellyttää perusteltua syytä, eli se voidaan tehdä, kun epäillään, että toiminnassa voi olla puutteita tai muita epäkohtia. Tarkastuskäynti on siten luonteeltaan jälkivalvonnallinen, ja se eroaa ohjaus- ja arviointikäynneistä, joita voidaan tehdä puhtaasti ennakollisessa ja ohjaavassa tarkoituksessa.

Ohje korvaa 1.9.2006 annetun ohjeen ”Terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanottotoiminnan ja terveydenhuollon toimintayksikön toiminnan tarkastaminen”.