Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Tartuntatautilain väliaikainen muutos ei saa vaarantaa asiakkaiden ja potilaiden palveluja ja perusoikeuksia

Tartuntatautilain väliaikainen muutos ei saa vaarantaa asiakkaiden ja potilaiden palveluja ja perusoikeuksia

2.2.2022 14:00 / päivitetty 7.2.2022 17:43 / Tiedote

Sairauspoissaolojen ja tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen vuoksi hoitohenkilöstön riittävyys erityisesti kotihoidossa ja sosiaalihuollon asumispalveluyksiköissä uhkaa vaarantua. Tästä syystä joillain alueilla asumispalveluyksiköissä on henkilöstövajeen vuoksi päädytty siirtämään asiakkaita toisiin yksiköihin. Tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen mukaan työnantaja voi vain erityisestä syystä käyttää asiakkaiden ja potilaiden kanssa lähikontaktissa työskentelyyn henkilöä, jolla ei ole riittävää suojaa koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan. Valvontaviranomaiset ovat saaneet asiasta yhteydenottoja palveluntuottajilta ja kunnilta.

Valvira ja aluehallintovirastot muistuttavat, että asiakkaiden ja potilaiden suojaksi tarkoitettu lakimuutos ei saa vaarantaa asiakkaiden palvelujen ja perusoikeuksien toteutumista. Palvelujen laatua ei saa heikentää eikä asiakkaita saa siirtää toiseen yksikköön henkilöstövajeen vuoksi, ellei se ole aivan välttämätöntä asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Ensisijaisesti asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi tapahtuvien siirtojen tulisi kohdistua henkilöstöön eikä asiakkaisiin.

Suomen perustuslaki turvaa perusoikeudet kaikille, ja vaikeassakin henkilöstötilanteessa on noudatettava voimassa olevia lakeja. Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus elää omaa elämäänsä ilman, että viranomaiset tai muut ulkopuoliset tahot lakiin perustumattomasti puuttuvat hänen yksityiselämäänsä. Yksityisyyden suojaa kunnioittava, asiakaslähtöinen ja yksilölliset palvelutarpeet huomioiva laadukas palvelu on sosiaalihuollon asiakkaan lakisääteinen oikeus. Kunnan on myös turvattava asiakkaan pitkäaikaisen hoitojärjestelyn pysyvyys.

Valvira ja aluehallintovirastot kehottavat palveluntuottajia arvioimaan henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi tehtävien toimenpiteiden vaikutusta asiakkaiden oikeuksiin. Tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen eli 48a pykälän mukaan on erityisestä syystä mahdollista käyttää myös muita kuin rokotesarjan omaavaa tai sairastetun taudin antaman suojan saanutta henkilöstöä. Erityinen syy on esimerkiksi se, että vaatimukset täyttävää henkilöstöä ei ole nopeasti tai ylipäänsä saatavilla ja että asiakkaiden tai potilaiden turvallisuus ja palvelujen tarve edellyttävät henkilöstön läsnäoloa. Tällöin terveysturvallisuutta varmistetaan henkilöstön asianmukaisella suojautumisella.

Tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen toimeenpanoa ohjaa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL.  Lisätietoa aiheesta THL:n verkkosivuilla.

Väliaikainen tartuntatautilain 48 a pykälä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa (thl.fi)

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Kirsti Tolonen, Valvira, 0295 209 215
Ylitarkastaja Elina Uusitalo, Valvira, 0295 209 334
etunimi.sukunimi@valvira.fi

Johtava ylitarkastaja Sari Husa, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 0295 0295 017 361
Sosiaalihuoltoyksikön päällikkö, ylitarkastaja Kirsi Laitinen, Itä-Suomen aluehallintovirasto, 0295 016 821
Kehittämispäällikkö Ulla Peltola, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, 0295 018 101
Lakimies Annina Jauhojärvi, Lapin aluehallintovirasto, 0295 017 020
Aluehallintoylilääkäri, yksikön päällikkö Pasi Hirvikoski, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 0295 017 598
Ylitarkastaja Emmi Häyrynen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, 0295 018 622
etunimi.sukunimi@avi.fi

 

7.2.2022 Päivitetty tiedotetta tarkentamalla hieman tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen eli 48 a pykälän mukaista sanamuotoa.