Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Tarkennettu lupamenettely opioidikorvaushoitoa antaville terveydenhuollon yrityksille

Tarkennettu lupamenettely opioidikorvaushoitoa antaville terveydenhuollon yrityksille

30.3.2021 10:00 / Uutinen

Valvira ja aluehallintovirastot ovat tarkentaneet luvan myöntämisen edellytyksiä opioidikorvaushoitoa tarjoaville yksityisille terveydenhuollon palveluntuottajille.

​​​​Lupamenettelyn tarkennetut kohdat koskevat avohoitoa sekä kuntoutuslaitoksessa ja sairaalassa toteutettavaa hoitoa.

Avohoidossa toteutettava opioidikorvaushoito on nyt jaettu kolmeen eri luokkaan:
•    polikliinisesti toteutettuun
•    sosiaalihuollon asumispalveluyksikössä toteutettuun ja
•    kotiin annettavaan hoitoon.

​​​​​​Kuntoutuslaitoksessa ja sairaalassa toteutetun opioidikorvaushoidon luvan myöntämisen edellytyksiä on tarkennettu muun muassa täsmentämällä henkilöstön määrää ja keventämällä henkilöstömitoitusta. Henkilöstön riittävää läsnäoloa painotetaan erityisesti niissä työvuoroissa, joissa opioidikorvaus- ja vieroitushoitolääkkeitä annetaan.

​​​​​​Korvaushoito tarkoittaa opioidiriippuvaisten potilaiden kuntouttamiseen ja päihteettömyyteen tai haittojen vähentämiseen ja potilaan elämän laadun parantamiseen tähtäävää hoitoa, jossa käytetään lääkevalmisteita.

​​​​​​​Uusi ohje koskee myös nykyisiä opioidikorvaushoitoa antavia terveydenhuollon yrityksiä. Nämä voivat soveltaa päivitettyä ohjeistusta toiminnassaan välittömästi ilman uutta lupaviranomaisen arviointia.

Opioidivieroitus- tai opioidikorvaushoidon luvan edellytykset (valvira.fi)

Ohjauskirje palvelujen tuottajille (pdf)

Lisätietoja:

Valvira:

Ylitarkastaja Marika Koivuranta, p. 0295 209 357

etunimi.sukunimi@valvira.fi

Aluehallintovirastot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, terveydenhuollon ylitarkastaja Ulla Saalasti, p. 0295 016 348

Itä-Suomen aluehallintovirasto, terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827

Lapin aluehallintovirasto, terveydenhuollon ylitarkastaja Heidi Lahdensivu, p. 0295 017 352

Lounais-Suomen aluehallintovirasto, terveydenhuollon ylitarkastaja Pauli Kamsula, p. 0295 018 083

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Maarit Penttilä, p.0295 018 567

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, terveydenhuollon ylitarkastaja Marja-Leena Arffman, p. 0295 017 558


etunimi.sukunimi@avi.fi