Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Talousvesiasetus on uudistunut – radioaktiivisuutta tutkittava vastedes säännöllisesti

Talousvesiasetus on uudistunut – radioaktiivisuutta tutkittava vastedes säännöllisesti

30.11.2015 16:27 / Uutinen

Talousveden radioaktiivisuutta on vastedes tutkittava säännöllisesti. Näin edellyttää 27.11.2015 voimaan tullut sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1352/2015). Uusi asetus korvaa sosiaali- ja terveysministeriön talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista aiemmin antaman asetuksen (461/2000). Uuteen asetukseen on lisätty väestön säteilysuojelua ja säteilyvalvontaa koskevat säännökset. Valvira täydentää parhaillaan talousvesiasetuksen soveltamisohjetta yhteistyössä Säteilyturvakeskuksen (STUK) kanssa.


Lisätietoja:
Uusi asetus: kunta valvoo vastedes talousveden radonpitoisuutta (STM:n tiedote 30.11.2015)
Vaatimukset vesilaitosvedelle tiukentuvat –radioaktiivisuus pitää tutkia säännöllisesti (Säteilyturvakeskuksen tiedote 30.11.2015)

Jaana Kilponen, ylitarkastaja, Valvira
puh. 0295 209 621

etunimi.sukunimi@valvira.fi