Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Talousvesiasetuksen soveltamisohjeeseen on koottu talousveden laadun valvonnan keskeiset ohjeet

Talousvesiasetuksen soveltamisohjeeseen on koottu talousveden laadun valvonnan keskeiset ohjeet

9.8.2016 08:48 / Uutinen

Valvira on uudistanut yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, aluehallintovirastojen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Säteilyturvakeskuksen kanssa talousvesiasetuksen soveltamisohjeen. Soveltamisohjeeseen on koottu talousveden laadun yhdenmukaisen valtakunnallisen valvonnan kannalta tarpeellisia ohjeita kuntien terveydensuojeluviranomaisille, talousvettä toimittaville laitoksille ja muille asiantuntijoille.

Talousvesiasetuksella tarkoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön antamaa asetusta talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015). Talousvesiasetuksessa säädetään talousveden laatuvaatimuksista ja -suosituksista sekä niiden enimmäisarvoista ja niistä poikkeamisesta, talousveden desinfioinnista ja säännöllisestä valvonnasta, valvontaa varten tarvittavista tutkimuksista, talousveden radioaktiivisista aineista aiheutuvan säteilyaltistuksen rajoittamisesta sekä erityistilanteisiin varautumista koskevien suunnitelmien sisällöstä ja laatimisesta.

Valvira kiittää kaikkia tahoja, jotka antoivat lausuntonsa talousvesiasetuksen soveltamisohjeen kehittämiseksi.

Talousvesiasetuksen soveltamisohjeen osat ja liitteet:

Osa I: Talousvettä koskevia säädöksiä (pdf)

Osa II: Säännöskohtaiset soveltamisohjeet (pdf)

Osa III: Enimmäisarvojen perusteet (pdf)

Liite 1: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 1352/2015

Liite 2: Juomavesidirektiivi (EUR-lex)

Liite 3: Valvontatutkimusohjelmamalli, julkaistaan myöhemmin


Lisätietoja:

Jaana Kilponen, ylitarkastaja
Puh. 0295 209 621
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi