Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Talousvesiasetuksen soveltamisohje on uudistettu

Talousvesiasetuksen soveltamisohje on uudistettu

17.5.2018 11:15 / Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015) uudistui 27.10.2017 (muutosasetuksen numero on 683/2017). Uudistuksella saatettiin kansallisesti voimaan juomavesidirektiivin liitteiden II ja III muutokset.

Valvira ohjaa talousvesiasetuksen toimeenpanoa ja valvontaa. Valvira on uudistanut yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, aluehallintovirastojen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Säteilyturvakeskuksen kanssa talousvesiasetuksen soveltamisohjeen, johon on koottu yhdenmukaisen valtakunnallisen valvonnan kannalta tarpeellisia ohjeita. Soveltamisohje on tarkoitettu kuntien terveydensuojeluviranomaisille, talousvettä toimittaville laitoksille ja muille asiantuntijoille.

Talousvesiasetuksen soveltamisohjeessa on kolme osaa, joissa käsitellään talousvettä koskevia säädöksiä, talousvesiasetuksen säännöskohtaista soveltamista ja enimmäisarvojen perusteita. Ohjeen liitteinä ovat talousvesiasetus ja juomavesidirektiivi. Kolmantena liitteenä on valvontatutkimusohjelmamalli, jota uudistetaan parhaillaan. Valvontatutkimusohjelman ohessa esitetään esimerkki näytteenottosuunnitelman laatimisesta.

Lue lisää

Talousvesiasetuksen soveltamisohje, osa I Talousvettä koskevia säädöksiä (pdf)
Talousvesiasetuksen soveltamisohje, osa II Säännöskohtaiset soveltamisohjeet (pdf)
Talousvesiasetuksen soveltamisohje, osa III Enimmäisarvojen perusteet (pdf)

Liite 1: Talousvesiasetus (1352/2015) ja muutosasetus (683/2017)
Liite 2: Juomavesidirektiivi (EUR-lex)
Liite 3: valvontatutkimusohjelmamalli (julkaistaan myöhemmin)

Lisätietoja

Jaana Kilponen, ylitarkastaja
puh. 0295 209 621
etunimi.sukunimi@valvira.fi