Nippu päätöksiä
Julkaisut ja määräykset

Sisältöjulkaisija

null Talousvesiasetuksen soveltamisohje

Talousvesiasetuksen soveltamisohje

17.5.2018 10:53

Valviran ohje 16/2018

Talousvesiasetuksen soveltamisohje:

Osa I Talousvettä koskevia säädöksiä (pdf)
Osa II Säännöskohtaiset soveltamisohjeet (pdf)
Osa III Enimmäisarvojen perusteet (pdf)

Liite 1: Talousvesiasetus (1352/2015) ja muutosasetus (683/2017)
Liite 2: Juomavesidirektiivi (EUR-lex)
Liite 3: Valvontatutkimusohjelmamalli (docx) ja Viranomaisvalvonnan näytteenottosuunnitelma (xlsx)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015) uudistui 27.10.2017. Muutosasetuksen numero on 683/2017. Uudistuksella saatettiin kansallisesti voimaan juomavesidirektiivin (neuvoston direktiivi 98/83/EY) liitteiden II ja III muutokset.

Valvira ohjaa talousvesiasetuksen toimeenpanoa ja valvontaa. Valvira on uudistanut yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, aluehallintovirastojen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Säteilyturvakeskuksen kanssa talousvesiasetuksen soveltamisohjeen, johon on koottu yhdenmukaisen valtakunnallisen valvonnan kannalta tarpeellisia ohjeita. Soveltamisohje on tarkoitettu kuntien terveydensuojeluviranomaisille, talousvettä toimittaville laitoksille ja muille asiantuntijoille.

Talousvesiasetuksen soveltamisohjeessa on kolme osaa, joissa käsitellään talousvettä koskevia säädöksiä, talousvesiasetuksen säännöskohtaista soveltamista ja enimmäisarvojen perusteita. Ohjeen liitteenä on talousvesiasetus ja juomavesidirektiivi. Kolmantena liitteenä on valvontatutkimusohjelmamalli, jota uudistetaan parhaillaan. Valvontatutkimusohjelman ohessa esitetään esimerkki näytteenottosuunnitelman laatimisesta.

Lisätietoja:

Jaana Kilponen
ylitarkastaja
puh. 0295 209 621
etunimi.sukunimi@valvira.fi