Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Talousveden laadun valtakunnallisen valvonnan kannalta keskeiset ohjeet on koottu yksiin kansiin

Talousveden laadun valtakunnallisen valvonnan kannalta keskeiset ohjeet on koottu yksiin kansiin

9.10.2015 10:23 / Uutinen

Valvira on laatinut yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, aluehallintovirastojen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoiden kanssa talousvesiasetuksen soveltamisohjeen, johon on koottu yhdenmukaisen valtakunnallisen valvonnan kannalta tarpeellisia ohjeita. Talousvesiasetuksella tarkoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön antamaa asetusta talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (461/2000). Valvira ohjaa talousvesiasetuksen toimeenpanoa ja valvontaa. Soveltamisohje on tarkoitettu kuntien terveydensuojeluviranomaisille, talousvettä toimittaville laitoksille ja muille asiantuntijoille.

Talousvesiasetuksen soveltamisohjeessa on kolme osaa, joissa käsitellään talousveteen liittyviä säädöksiä, talousvesiasetuksen säännöskohtaisia soveltamisohjeita ja asetuksessa esitettyjen muuttujien enimmäisarvojen perusteita ja käyttötarkkailuun soveltuvia menetelmiä. Soveltamisohjeen liitteenä on talousvesiasetus, juomavesidirektiivi ja valvontatutkimusohjelmamalli.

Talousvesiasetuksen soveltamisohjetta laajennetaan, kun talousvesiasetus uudistuu talousveden radioaktiivisuuden tutkimisen ja valvonnan osalta marraskuussa 2015. Valvira on pyytänyt lausuntoja talousvesiasetuksen soveltamisohjeesta.


Lisätietoja:

ylitarkastaja Jaana Kilponen, puh. 0295 209 621

Talousvesiasetuksen soveltamisohje (valvira.fi)

Talousvesiasetuksen soveltamisohje, Osa 1 Talousvettä koskevia säädöksiä (Valviran ohje 5/2015)
Talousvesiasetuksen soveltamisohje, Osa 2  Säännöskohtaiset soveltamisohjeet (Valviran ohje 5/2015)
Talousvesiasetuksen soveltamisohje, Osa 3 Enimmäisarvojen perusteet (Valviran ohje 5/2015)